Ansatte – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Forside > Ansatte

Valeria Guerrieri

Valeria Guerrieri

Ph.d.-studerende

Short Bio

Cand.scient.pol. (LUISS, Rom/Aarhus Universitet)
Forskningsområder: Canada; Arktis; oprindelige folk;olie og gas;energi; klima; ressourceudvinding;  

PhD
Projektbeskrivelse

The Productive Power of the Pipeline (1.9.15-31.8.18) er et ph.d. forskningsprojekt, der har til formål at undersøge den indflydelse energiudviklingen har haft på forhandlingen af steder, identiteter og (magt)relationer i Canada i de sidste 50 år med Arktis som det større komparative perspektiv. 

The Productive Power of the Pipeline ønsker at bidrage til den debat om energi- og storskalaprojekter, der i stigende grad ligeledes er blevet relevant for Danmark grundet Grønlands engagement i disse projekter. Interessen skyldes blandt andet de forestillede muligheder og risici i den arktiske region og de dertil knyttede spørgsmål om ansvar ved ressourceudvinding. Den arktiske region, gennemkrydset af olie- og gasrørledninger, er et væsentligt element i en svær og stadig pågående regionsdannelsesproces, der udspiller sig mellem adskillelige grupper af aktører herunder industrier, indfødte folk, investorer, miljøorganisationer og regeringer. Alle disse aktører er langt fra adskilt fra hinanden, men i stigende grad tvunget til at interagere og forhandle for at kunne navigere gennem det udfordrende geopolitiske landskab af magtbalancer og asymmetrier, som fremkommer i Arktis som en ressourceregion.

Projektets mål er at fremkomme med et nyskabende studie af ’storskala geografier’ (’extractive geographies’) set igennem rørledninger, industrisamfundets navlestreng (Klevemann, 2003), som gennemskærer og forbinder en stor gruppe af vidt forskellige positionerede folk, steder og interesser.

 

Nøgleord: olierøreledninger; energiudvikling; energopolitics; ressourceudvinding; Arktis; governmentality; Inuit; Canada; håb;  


Undervisnings- og vejledningsområder

Main courses:

- Arktis som Region (Forår 2016), Eskimologi og Arktiske Studier, KU

- Det Moderne Grønland (Efterår 2016), Eskimologi og Arktiske Studier, KU

Others:

-Kultur og Samfundanalyse (Efterår 2015; 2016), Tværkulturelle og Regionale Studier, KU

-Inuit Kultur og Samfund (Efterår 2015), Eskimologi og Arktiske Studier, KU

-Eskimologisk Teori og Metode (Efterår 2015, 2016), Eskimologi og Arktiske Studier, KU 

ID: 143258697