Studiestart - Bachelor – Københavns Universitet

Studiestart for bachelorstuderende 

Tillykke med din optagelse på Københavns Universitet.

På denne side finder du vigtig information om studiestarten på din uddannelse.

Sørg for både at læse den fælles information og også det, der specifikt vedrører din nye uddannelse. Du finder som det første velkomstbrev til dig fra tutorerne i boksen til højre. Her er den første vigtige information om introforløbet.

Hold dig informeret via denne side i BA-introforløbet. I 2017 starter vores introforløb fra uge 35 - d. 28. august - 1. september.

Vi glæder os meget til at se dig d. 28. august. Introforløbet ligger i uge 35 og du forventes at deltage. Fredag er der fælles fest for nye på instituttet.

Find vej på KUA1 og KUA2 - oversigtskort. ToRS bor i bygning 10 på KUA2.

Info til alle

Info om studiestart på din uddannelse


Fælles informationer til alle der starter

Læsegrupper og studiegrupper - en brugbar metode til at gennemføre sine studier. Giv dig selv en hjælpende hånd. Godt at vide om studiegrupper finder du her.

Studiet som fuldtidssarbejde - hvad kræver det at være studerende idag? Læs mere

Den gode studerende - se hvad der forventes af dig og hvad du gør for at få mest muligt udbytte af dit studie.

Bemærk at du selv kan printe din ruspjece ud i god tid og du kan få et introprogram til tasken.

Stor fælles institutvelkomst for alle nye på BA-uddannelserne tirsdag d. 29.8. kl. 10 - 12, Bygning 23, i 23.0.50 på Njalsgade. Program ses her.

Kommunikation i KUnet. Se intro-video til vores intranet som er der hvor al vigtig kommunikation fra studiet kommer.

Hjælp til internet, print og kopi fås alle dage mellem 8 - 15.30 (fredag til 15.00)Henvendelse i den store reception i forhallen på KUA2 eller til IT-help desk, der ligger lige ovenover.

ToRS Studievejledning med løbende info er på FB og har en side, hvor vejledning og studieadministration på instituttet lægger ting ud. Del & Like os der!

Spørgsmål vedrørende optag og KOT-tilmelding 

Har du spørgsmål vedrørende din optagelse på et af vores grundfag, så kontakt Vejledning & Optagelse, Fiolstræde 1. Se mere på hjemmesiden  Vejledning og Optagelse

Når du er optaget til sommer...

Introugen er i uge 35 (mandag d. 28. august - fredag d. 1. september) og selve undervisningen starter mandag d. 4. september (uge 36) Fakultetet forventer at du deltager i introugen op til selve undervisningen starter.

På www.kurser.ku.dk er en oversigt over al undervisning, der udbydes på KU. Du kan finde din undervisning her eller få hjælp af tutorerne i introugen.

Hjælp jeg er ikke blevet optaget....

Hvis du mod forventning ikke er kommet ind på det ønskede fag eller har fået tilbudt en anden studieplads skal du rette henvendelse til Vejledning og Optagelse. Instituttet administrerer ikke optaget.

Propædeutik - øhhh? "Sprogundervisning for nybegyndere"

På flere af vores sprogstudier tilbydes et særligt sprogindlæringsforløb, der kaldes "propædeutik". Dette forløb kan forlænge dit studie med 30 eller 60 ECTS og det er fuldt SU-berettiget. Propædeutik er obligatorisk hvis du ikke har haft det på gymnasieniveau.

Hvis du har haft det pågældende sprog på gymnasieniveau kan du søge studienævnet om at få det meritoverført - det vil sige at du ikke behøver gennemføre propædeutik undervisningen eller gå til eksamen i det, men du hopper denne sprogundervisning over.

Vi anbefaler at man alligevel overvejer at deltage i propædeutikundervisningen, fordi det ofte viser sig at man har stor gavn og glæde af det, og propædeutik er ofte tilrettelagt i undervisningsforløbet sideløbende med andre studieelementer.

Hvis du er den mindste smule i tvivl om dine sprogkompetencer i det pågældende sprogfag er du velkommen til at kontakte relevante underviser, studievejleder på faget eller alternativt AC-vejlederen.

Liste over propædeutik på ToRS.

Hytteture

Alle hytterne ligger på Sjælland. Se nærmere info i velkomstbrevet fra dine tutorer. Turene ligger fra start september til midten af oktober. - Og du kan roligt tilmelde dig! Vores introprogram er bygget op om principper hvori det indgår at der er rum til alle og der foregår ikke grænseoverskridende ting. Og husk du er selv med til at skabe den gode oplevelse for dig og dine medstuderende. Så snart du starter på studiet, er du med til skabe et godt studiemiljø på uddannelsen.

Studiestartprøve – vigtig information

I efterårssemesteret 2017 er der studiestartsprøve for alle studerende på første semester.

Prøven består af fremmøde til al skemalagt undervisning i udvalgte aktiviteter i den første undervisningsuge. Studerende skal på første semester bestå studiestartsprøven som en forudsætning for at fortsætte på uddannelsen. Læs mere om de specifikke krav til studiestartsprøven og andre aktivitetskrav på din uddannelsesside:

  • KUnet (log in)
  • Gå      til din uddannelses hjemmeside (under "Mine enheder”)
  • Gå til "uddannelsens forløb" > "studieaktivitetskrav" > "bestå studiestartsprøven"

Fælles kursus

Grammatikkursus grundlæggende for alle fag v. Martin Madsen. Kurset hedder ”Introduktion til grammatisk analyse”, afvikles over 7 uger og kræver ingen forberedelse. Der bliver 7 kursusgange á 2 timers varighed om torsdagen fra kl. 15-17. Første gang vil være torsdag d. 7. september i lokale 11A.1.17 og 11A.1.07. Kurset kræver ingen forhåndstilmelding og der er ikke nogen eksamen.

Indhold på kursus.

Mød blot op! Se yderligere kursusbeskrivelse på: http://kurser.ku.dk/course/htor00127u/2017-2018.

Sådan søger du SU

Læs mere om hvordan du søger SU.

IT for studerende

Læs mere om IT for studerende.

10 gode råd til studiestartere

Læs 10 gode råd til studiestartere.

Humaniora A-Z

Læs mere om Humaniora A-Z.

Info om studiestart på din uddannelse

Asien (japan, kina, koreansk, moderne indien)  Til toppen  

Vi er i lokalerne: 11A.1.07 + 11A.1.17 + 11A.1.19. + 11A.1.29. + 12.1.62.

Ruspjece for studerende på Asien. Læs information fra dine tutorer og instituttet.

Nærmere introprogram for uge 35 finder du her.

Litteraturliste Japan

Litteraturliste Kina  - revideret d. 3.8.

Kontakt: Asien tutorerne kan kontaktes på: asienstudiestart@gmail.com - skriv evt. i titel feltet hvilket fag du er optaget på.

Kina-holdet deles i 2 hold. I får holddeling at vide af tutorerne i introugen.

KANA-workshop for nye japanstuderende - lær alfabeter

I løbet af introugen vil vi arrangere en lille workshop. Her vil vi gennemgå de to japanske alfabeter, hiragana og katakana, og sammen vil vi kigge på forskellige metoder til at lære alfabeterne.

Som I måske har læst, så forventes det at I kan de to japanske alfabeter når studiet starter til september, og workshoppen henvender sig derfor primært til jer der endnu ikke har stiftet bekendtskab med det japanske sprog. Kender du allerede alfabeterne, men vil du gerne have dem genopfrisket, så er du også meget velkommen.

Japanske tegn - Hiragana og Katakana. 
Se mere på flg. sider: http://www.coscom.co.jp/hiragana-katakana/index.html 

 Mellemøststudier (arabisk, persisk nærorientalske studier - nærorientalsk arkæologi, ægyptologi, tyrkisk og assyriologi)

Vi er i lokale: 11A.2.19 + 11A.2.29 + 12.2.62

Ruspjecen for studerende på Mellemøstfagene. Læs information fra dine tutorer og instituttet.

Nærmere introprogram for uge 35 finder du her.
 
Kontakt: Vi har oprettet en facebook-gruppe, som man meget
gerne må melde sig ind i. Det vil gøre det lettere for os at videregive vigtige
informationer til jer. Hvis I har spørgsmål til os før, i løbet af eller efter
introforløbet, har I mulighed for at gøre det i denne gruppe: MØS 2017

Arabiskholdet deles i 2. I får dem at vide af tutorerne i introugen.

Bonusinfo: Netværk NASIM
NASIM betyder “en brise” på arabisk, persisk og tyrkisk. NASIM er også navnet på vores organisation: Netværket af Akademikere, Studerende og Interesserede i Mellemøsten. Læs mere om NASIM

Østeuropastudier 

Vi er i lokale: 11a.2.07 + 11a.2.17

Nærmere introprogram for uge 35 finder du her.

Ruspjece for studerende på russisk. Læs information fra dine tutorer og instituttet.

Kontakt på Facebook: Russisk på ToRS, årgang 2017

Religionsvidenskab 

Vi er i lokale: 15A.1.13.

Nærmere introprogram for uge 35 finder du her.

Ruspjece for religionsstuderende. Læs information fra dine tutorer og instituttet.

Vi har oprettet en Facebookside (Religionsvidenskab KU 2017), så du kan holde dig opdateret omkring introugen og eventuelle ændringer. Du kan maile til os på tutor4reli@gmail.com, hvis du har spørgsmål til studiestarten.

Indianske sprog og kulturer 

Vi er i lokale 10.2.68.

Nærmere introprogram for uge 35 finder du her.

Ruspjece for indianske sprog og kulturer.

Kontaktinfo i velkomstbrevet - se boks til højre.

Eskimologi Til toppen

Vi er i Strandgade 102, 1401 Kbh. K.

Ruspjece for eskimologi.

Nærmere introprogram for uge 35 finder du her.

Kontaktinfo til jeres 2 tutorer - se velkomstbrevet til højre i boks.