Ditte Boeg Thomsen

Ditte Boeg Thomsen

Postdoc

Studier
2013-2016: Ph.d.-stipendiat ved Lingvistik, Københavns Universitet med forskningsophold hos The Autism Research Group, City University London og Lancaster University (2014)
2009-2012: Lingvistik, Københavns Universitet (KA) med forskningspraktik ved Center for Børnesprog, Syddansk Universitet (2011)
2006-2009: Lingvistik, Københavns Universitet (BA)
2002-2006: Litteraturvidenskab, Københavns Universitet med tilvalg i Kognitiv semiotik, Aarhus Universitet


Ansættelser
2019-: Space and Environmental Adaptation in Language and Society, Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier, Københavns Universitet: Postdoc

2017-2019: The ESRC International Centre for Language and Communicative Development (LuCiD), Lancaster University: Senior Research Associate

2016-2017: ProGram, Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet: Videnskabelig assistent.

2016: Danske Stemmer, Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet: Videnskabelig assistent.

2013-2016: Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet: Ph.d.-stipendiat.

2013: Danmarks Grundforskningsfonds Center for Sociolingvistiske Sprogforandringsstudier, Københavns Universitet: Videnskabelig assistent (tosprogede børns tilegnelse af genus).

2012: Logopædi, Audiologi og Interkulturel pædagogik og dansk som andetsprog, Syddansk Universitet: Undervisningsassistent (kurserne Teoretisk og anvendt sprogvidenskab II og Førstesprogstilegnelse).

 

Tillidsposter og redaktionelle hverv
2021-: Medlem af Lingvistkredsens komité

2020-: Redaktør på tidsskriftet Mål og Mæle

2019-: Medlem af bestyrelsen for Scandinavian Association for Language and Cognition (SALC)

2019-: Redaktør på tidsskriftet Acta Linguistica Hafniensia - International Journal of Linguistics

2019-: Medlem af universitetskollegiet Kvinderegensens eforat

2016-: Medlem af Lingvistkredsens Komité for Truede Sprog

2015-2016: Medlem af Styregruppen for Sprog-ph.d.-netværket

2013-2015: Komitémedlem Ph.d.-klubben ved Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet

2007-2011: Fagrådsforkvinde Fagråd for Lingvistik og Indoeuropæisk, Københavns Universitet

2008: Konstitueret kasserer for Lingvistkredsen

2006-2007: Eforatsmedlem for Universitetskollegiet Kvinderegensen

ID: 45582727