Ansatte – Københavns Universitet

Forside > Ansatte

Kristoffer Damgaard

Kristoffer Damgaard

Adjunkt

Primære forskningsområder

 

Primære forskningsomårder:

  • Rødehavsregionen i senatikken og den tidlige middelalder (300-1100 e.v.t.)
  • Tidlige islamisk statsdannelse
  • Urbane transformationsprocesser i den islamiske verden
  • Makroøkonomiske perspektiver på handel og udveksling i Middelalderen (650-1100 e.v.t.).
  • Kulturel kontinuitet og forandring i den Nære Oreint i overgangen fra Antikken til Middelalderen.

Undervisnings- og vejledningsområder

 

Tilrettelæggelse of afvikling af et helt nyt kursus: Rødehavet i Antikken og Middelalderen, der kører for første gang i efterårssemstret 2009.

 Derudover haves undervisningserfaring fra en række kurser udbudt på nærorientalsk arkæologi.

Aktuel forskning

 

Titel:   Shaping the Early Islamic Cityscape: Settlement Practices, Urbanisation Strategies and Urban Development in the Gulf of Aqaba 650-1068 CE.

En arkæologisk undersøgelse der med udgangspunkt i Rødehavets havnebyer, analyserer planlægning, bosættelsesmønstre og social interaktion i urbane sammenhænge i den tidlige islamiske periode (7. - 11. årh. e.v.t.). Det undersøges blandt andet i hvilken grad religiøse systemer (dvs. de ideer, krav og doktriner der udspringer af Islam) forandres til sociale systemer, der kan observeres arkæologisk. Som alternativ til Islam som indflydelsessfære analyseres Rødehavet som et vigtigt bindeled mellem kultursfæererne i henholdsvis Middelhavsregionen og det Indiske Ocean.

Forskningsprojektet indeholder feltarbejde i form af udgravninger i den tidlig islamiske by Ayla (Aqaba, Jordan). Gennem arkivforskning på Oriental Institute i Chicago inkluderes desuden det hidtil upubliceret materiale fra 8 års udgravninger på lokaliteten foretaget af dette universitet.

Interesseområder

 

Udover min primære forskning interesserer jeg mig for:

  • Komparative studier af henholdsvis den østlige og vestlige Middelhavsregion
  • Udviklingen ceremonielle rum i tidlig islamiske kultursfærer
  • Formuleringen af arkitektoniske koncepter, æstetik og symbolik i Islam
  • Islamisk havekultur

 

ID: 1236103