Rune Rasmus Olsen

Rune Rasmus Olsen

Ekstern lektor, Postdoc

Medlem af:

    Aktuel forskning

    Mit ph.d.-projekt fokuserede på socioøkonomiske aspekter af privat gravkonstruktion under det Ny Rige (ca. 1550-1069 BCE) i oldtidens Egypten. Målet var at belyse den værdi og signifikans som egypterne selv pålagde klippegravene, og at introducere en ny indgangsvinkel til studiet af oldtidsøkonomi. Dette mål blev opnået ved udarbejdelsen af en ”construction scale baseline” som kan bruges som minimumsværdi når udgifterne og konstruktionstid skal vurderes for klippegrave, hvor tilhørende tekstuel materiale ikke findes. Afhandlingen afdækkede derudover et vigtigt link mellem størrelsen af en given klippegrav og den sociale status af gravejeren havde i det egyptiske samfund. Min nuværende forskning søger bl.a. af yderligere klarlægge dette link ved at undersøge andre perioder af den egyptiske historie.

    ID: 19203104