Anne-Mai Flyvholm

Anne-Mai Flyvholm

Ph.d. stipendiat, Ph.d.-stipendiat

Medlem af:

  Jeg er cand.mag. i Religionssociologi fra Københavns Universitet og har arbejdet med kvalitativ analyse og data, siden jeg afsluttede kandidaten. I dag er jeg ph.d.-studerende og forsker i indirekte eller kollektive effekter af hadforbrydelser mod religiøse minoriteter i Danmark. 

   

  Aktuel forskning

  I mit projekt 'In Terrorem': On The Social Ramifications of Hate Crime undersøger jeg kollektive, indirekte effekter af antisemitiske, islamofobiske og racistiske hændelser (hadforbrydelser), som de opleves af to religiøse minoriteter i Danmark. Inden for forskning i hadforbrydelser er der en antagelse om, at denne type hændelser ikke alene rammer det direkte offer for hændelsen men også andre, for eksempel personer med samme identitet, personer der bor i samme lokalmiljø eller endog samfundet bredere set – såkaldt in terrorem impacts eller community impacts af hadforbrydelser. Disse effekter kan potentielt spredes ikke blot gennem personlige relationer til ofre for forbrydelsen men også gennem medier og (digitale) sociale netværk. Det er disse effekter, projektet undersøger. 

  Ph.d.-projektet er en del af et større forskningsprojekt af sammen navn, som Birgitte Schepelern Johansen er PI for. Projektet er støttet af Danmarks Frie Forskningsfond.

   

  Primære forskningsområder

  Min forskning fokuserer på de sociale effekter af antisemitiske, islamofobiske og racistiske hændelser for religiøse minoriteter. Jeg har særligt fokus på, hvordan fællesskaber formes, ændres og påvirkes, når sådanne hændelser finder sted – eller når fortællinger om dem deles. Jeg beskæftiger mig især med følgende emner:

  • Antisemitiske, islamofobiske og racistiske hændelser
  • Community impacts eller kollektive effekter af hadforbrydelser
  • Fællesskaber - communities

  ID: 212552177