BA-projekter fra Afdeling for Eskimologi og Arktiske Studier:

2008

 • Salamon, Justyn: Argument structure in West Greenlandic.
 • Søndergaard Rasmussen, Stig: Historiografisk analyse af kolonialdiskurs I 2 udvalgte værker af Finn Gad.
 • Ólafsson, Ólafur Ragnar: Grønlandsk nationalidentitet og selvstændighed – Museumsvæsenets rolle i nyere tid.
 • Egede Hansen, Anja: Grønlandske sprogdomæner i udvikling – en undersøgelse med særligt blik på domænerne for kultur & medier, politik & administration samt uddannelse & forskning.

2007

 • Wille Madsen, Sussi: Globalisering i Sydgrønland.
 • Brandt, Inge-lise: En diskussion af vestlige opfattelser af eskimoerne som overdrevent glade med udgangspunkt i orientalisme teorien.
 • Dalgaard Kristensen, Lone: Betydningen af kultur i den grønlandske selvstændighedsproces. En analyse og diskussion af forholdet mellem kultur og selvstændighed i Grønland, som det afspejles i Landstingets kulturredegørelse (2004) og den tilknyttede politiske debat.
 • Jakobsen, Eleonora K.K.: Mumisitsisa - lad os lave en omvæltning. Analyse af tekster af 1970ernes grønlandske rockgruppe SUME

2006

 • Fleischer, Karina: En analyse af sproget som identitets- og etnicitetsmarkør i en grønlandsk sprogdebat efter indførelsen af hjemmestyre.
 • Egilsdóttir Hansen, Annika: Kulturarvens værdier - En diskussion af kulturarvsbegrebet og dets stigende betydning i en globaliseret verden med Jette Bang-projektet som case.
 • Petersen, Sanne Helmer: Fremtrængende civilisation.
 • Sølvblad, Vinnie: Diskurser og kulturmøder i Grønland mellem danskere, grønlændere og færinger

2005

 • Jørgensen, Arnavaraq: Elite, magt og kultur i Grønland.
 • Rosenberg, Per Adler: Lingvistik og præhistorie.
 • Rasmussen, Tina Dam: Mytens funktion

2004

 • Andresen, Maja: Videnskabsteoretiske overvejelser over den arktiske debat om naturforvaltning.

2003

 • Højsgaard, Lone: Sprogholdninger i Grønland. Sammenligning af grønlandsk som identitetsfaktor i perioderne omkring 1970 og 2000.

2002

Medonos, Jakub: Tillid.