Søgevejledning – Københavns Universitet

Forside > Biblioteker > Samlinger online > Søgevejledning

Søgemodel

  • Søg først i eget biblioteks bestand af encyklopædier for at få overblik over et givent emne.
  • Gå evt. videre via elektroniske faktadatabaser fx Kun adgang fra KB- eller KUmaskine eller via Fjernlink Encyclopædia Britannica.
  • Søg derefter i eget bibliotek efter bøger om emnet
  • Gå videre til andre biblioteker - fagbiblioteker for at finde bøger, der belyser emnet.
  • Gå til fagbibliografier - inline (fx Kun adgang fra KB- eller KUmaskine eller via Fjernlink CSA / WebSPIRS), online og til papirudgaver for at finde artikler i bøger og tidsskrifter, cf. alle bibliografier.
  • Hvilke biblioteker har bøgerne/tidsskrifterne med de fundne artikler - fx via Bibliotek.dk - eller findes de elektronisk som fuldtekst? cf. Elektroniske bøger og tidsskrifter i Rex
  • Find til slut desuden inline/online faglige websteder (portaler) om emnet - altså artikler, som kun er udgivet på nettet.