Mikael Rothstein – Københavns Universitet

Mikael Rothstein, lektor, mag.art., ph.d.

Mikael Rothsteins primære forskning vil fremover fokusere på religion på Hawaii og Borneo blandt såkaldt indfødte folk. Det er bl.a. de aktuelle forandringer i disse kulturers religiøse systemer (herunder migrationer, sproglige forandringer, nye politiske alliancer, organisatoriske forskydninger m.v.) der er af interesse – forandringer der er betinget af helt overordnede sociale processer som globalisering, miljøødelæggelser, politisk modvilje, ødelæggende kristen missionsiver og meget mere.

Mikael Rothstein har gennem mange år haft de nye religioner i Europa og USA som sit primære forskningsfelt. Dette arbejde fortsætter som sekundær satsning også fremover. I den forbindelse er spørgsmålet om religion og globalisering, sekularisering, offentlighed, politiske reaktioner og migration helt centralt.

Endelig deltager han (som ledelsesmedlem og som bidragyder) i et projekt hvis hensigt det er at genskrive Europas religionshistorie uden teologisk slagside. Her vil spørgsmålet om religionernes politiske, herunder geopolitiske betydning stå centralt, historisk såvel som nutidigt.