Mellemøstens oldtid – Københavns Universitet

Forside > Forskning > Forskningsområder > Mellemøstens oldtid

Mellemøstens oldtid

Studiet af de store kulturer i Mellemøstens oldtid og middelalder er af Københavns Universitet udpeget som et kernefelt, hvor der udføres forskning på højeste internationale niveau. Dette arbejde gennemføres inden for områderne Ægyptologi, Assyriologi og Nærorientalsk arkæologi, og omfatter studiet af henholdsvis skriftlige kilder og materiel kultur.

Sprog

Inden for Vestasien forskes i oldtidens historie, kultur og samfundsforhold, samt de assyriske og babylonske sprog i kileskrift. Der lægges særlig vægt på studier af fysisk og administrativ infrastruktur, økonomi, handel og institutionsanalyser. Inden for oldtidens Ægypten lægges særlig fokus på historie og litteratur samt sprogene old- og middelægyptisk, hieratisk og koptisk.

Aktuel forskning

 • The Papyrus Carlsberg Collection
 • Centre for Canon and Identity Formation KU stjerneforskningsprogram 2007.
 • Textual criticism and meta-text in ancient Egyptian compilations - Rune Nyord
 • Mythological Manuals: Mythology and Ritual Hermeneutics in Ancient Egypt - Jens Kristoffer Blach Jørgensen
 • Old Assyrian Text Project
 • Nationalistist litteratur og propaganda i det achæmenidiske, hellenistiske og tidlig romerske Ægypten. Kim Ryholt
 • Udgivelse af en række hidtil ukendte historiske fortællinger fra tempelbiblioteket i Tebtunis. Kim Ryholt
 • Udgivelse af knap 200 kontrakter af typen Self-Dedications, hvor folk fra den lave ende af den sociale rangstige betaler for at blive tempelslaver og opnå de privilegier, der er forbundet dermed. Arbejdet foregår i samarbejde med Professor W. J. Tait (University College, London). Kim Ryholt
 • The Gurob Harem Palace Project: A joint University of Copenhagen / University of Liverpool excavation of a so-called “harem”-palace of the Egyptian New Kingdom (c. 1500-1100 BC), located at Kom Medinet Gurob in the Fayum Oasis. Co-directed by Fredrik Norland Hagen
 • A New Kingdom Palace Archive: The Kom Medinet Gurob Papyri. Publication of papyri from the Gurob excavations of Flinders Petrie (1888-1890), currently in the British Museum and the Petrie Museum of Egyptian Archaeology, London. Fredrik Norland Hagen
 • Hieratic Texts from Deir el-Medina. Publication of new hieratic texts from the village of Deir el-Medina (c. 1300-1100 BC), including (1) the ostraca in the Ashmolean Museum (with Hans-Werner Fischer-Elfert, Leipzig, and Rob Demarée, Leiden), and (2) papyri in the Bibliothèque Nationale de France (with Chloe Ragazzoli, Oxford/Paris). Fredrik Norland Hagen
 • The Antiquities Trade in Egypt: The H. O. Lange Papers (c. 1899-1930). Fredrik Norland Hagen and Kim Ryholt
 • The Copenhagen Sinki Pyramid Project: The University of Copenhagen mission to the Old Kingdom (c. 2625 BC) step pyramid of Sinki in South Abydos, Egypt, directed by Hratch Papazian
 • The Old Kingdom Gebelein Papyri: Publication and commentary of hieratic documents detailing the economic and administrative activities of an Old Kingdom town in Gebelein in Upper Egypt from around 2450 BC. Hratch Papazian

Nærorientalsk arkæologi

Inden for den nærorientalske arkæologi spænder forskningen fra stenalder til islamisk tid. I de tidlige perioder frem til tidlig bronzealder er urbaniseringsprocessen i Vestasien, opståen af bysamfund i Irak, Syrien og Jordan et særligt fokusområde. For de senere perioder fokuseres særligt på overgangen fra senantik til islamisk tid samt på økonomisk og social historie.

Aktuel forskning

 • The Late Epipalaeolithic and Early Neolithic Occupation of the Black Desert. The project investigates the transition from hunting and gathering to agriculture in the so-called ‘marginal zone’ of the eastern foothills of the Jebel Druze through the excavation of a number of key late Epipalaeolithic and early Neolithic sites in Jordan’s northeastern Badya. Tobias Richter
 • Politisk og social organisation i det 4. årtusind f.Kr. med særlig fokus på udviklingen indenfor håndværksspecialisering og dets politiske og samfundsmæssige rolle. Susanne Kerner
 • The Shkarat Msaied Neolithic Project. Overgangen fra jæger-samler samfund til bondesamfund  set ud fra udgravninger i Petra-regionen af en 10.000 år gammel landsby, samt en arkæologisk kortlægning af området omkring Nebo-bjerget, hvori indgår udgravning af et tidligt fæstningsanlæg fra begyndelsen af den tidlige bronzealder (ca. 3000 f. Kr.). Ingolf Thuesen
 • Continuity and change in Late Antique and Early Islamic Levant (Syria-Palestine); Social and economic history, 6th to 11th centuries CE, especially urban and rural settlement in the Levant; The Danish-Jordanian Islamic Jarash Project, Jordan (excavation of an early Islamic mosque and related structures). Allan G. Walmsley
 • Materiality in islam Research Initiative (MIRI)
 • Food: Commensality and Social Organisation: Work is in progress on a volume of articles from anthropologists, archaeologists and sociologists of religion who discuss different aspects of commensality. Susanne Kerner and Cynthia Chou.
 • Ancient Society and Climate: Publication of an edited volume following a conference of the same title. Susanne Kerner, Rachael Dann and Pernille Bangsgaard.
 • Excavation of Abu Snesleh, Jordan: Publication of results and finds from the excavation of a Late Chalcolithic site (5th mill. BCE). Susanne Kerner.
 • Desert and Sown in Northern Jordan: a survey in Northeastern Jordan to study the relations between settled and nomadic inhabitants of the region. Susanne Kerner.

Forskere og undervisere