Europa – Københavns Universitet

Europa

Forskningen inden for det europæiske område sker hovedsagelig på afdeling for Østeuropa, men der forskes desuden på Minoritetsstudier og Religion i emner, der dækker det europæiske område. Østeuropæisk afdeling dækker geografisk Rusland/SNG, de øvrige øst- og centraleuropæiske lande samt Balkan med Grækenland og falder hovedsageligt inden for sprogvidenskab, kulturhistorie, litteraturvidenskab, historie og samfundsfag.

Russisk og slavisk sprogvidenskab samt russisk litteratur

Der forskes i såvel moderne russisk sprog som i russisk og slavisk sproghistorie. Litteraturforskningen omfatter såvel store russiske klassikere, fx Tolstoj og Dostojevskij, som mindre kendte forfatterskaber og kulturelle strømninger.

Østeuropas historie og samfundsfag

Der forskes i en række emner inden for russisk og sovjetisk historie, herunder centrale perioder som fx Peter den Stores regeringstid og Stalins terrorregime, ligesom der fokuseres på det moderne Rusland og den aktuelle samfundsudvikling.

Grækenlandsstudier

Der forskes i Grækenlands moderne kultur og samfundsforhold samt i græsk sprog diakront fra oldgræsk til nyere græsk. Forskningsfelterne spænder fra identitets-, uddannelses- og religionstudier til litteratur og lingvistik.

Polsk

Der forskes i polsk litteratur og centraleuropæisk kulturhistorie.

Balkan

Der forskes i spørgsmål relateret til erindringspolitik, historiebrug, populærkultur og identitetspolitik, i øjeblikket hovedsageligt med henblik på det tidligere jugoslaviske område.

Aktuelle forskningsprojekter

Forskere og undervisere