Religion – Københavns Universitet

Religion

Religionsvidenskabens forskningsfelt er historiske og samtidige religioner. Analyser af det religiøse livs sociale og kulturelle former i både fortid og nutid indgår som centrale områder.

Fagets forskere arbejder med følgende emner:

 • Andersen, Peter B., lektor: Religion og modernitet; religiøs conversion (omvendelse); stammereligion i Indien (santal og bodo); hinduisme (især nyere); surveyundersøgelser af religion
 • Gundersen, Selma Bukovica, ph.d.-studerende: Etniske konflikter; etnisk og religiøs segregation; erindringspolitik; uddannelse og konflikt; religiøse institutioner og uddannelsespolitik; siskrimination
 • Hvithamar, Annika, studieleder, lektor: Den ortodokse kirke i Rusland i dag; ortodoks kristendom i diaspora; kristne religiøse minoriteter; religion og undervisning
 • Jacobsen, Brian Arly, adjunkt: Religion og politik; civilreligion; muslimer i Danmark/Europa; jøder i Danmark; religion og migration; religionssociologisk metode
 • Lassen, Søren Christian, ekstern lektor: Klassisk islam; islamisk modernisme; nutidige sufibevægelser; hinduisme i den vestlige verden, særligt ISKCON Religion og musik
 • Rasmussen, Jes Heise. ph.d.-studerende: Folkekirken; kirkelukninger; religion og markedsorientering
 • Raudvere, Catharina, professor: Ritualer og fromhed i islam; islam og muslimer i Tyrkiet of Sydøsteuropa; sufisme; visuel repræsentation og kollektiv erindring; religion og politik; samt førkristen nordisk religion
 • Reeh, Niels, ekstern lektor: Inter-religiøse relationer; sækularisering; religion og stat; sundhed, kultur og religion; civil religion
 • Rudbøg, Tim, ekstern lektor: Moderne religioner (1800 til i dag); vestens esoteriske traditioner (teosofi, kabbalah hermeticisme); teori og metode; forholdet imellem religion, filosofi og videnskab; religiøse og kulturelle udvekslinger imellem østen og vesten; Europas idéhistorie 
 • Sand, Erik Reenberg, lektor: Klassisk hinduisme; sanskrit; sanskrit-tekstkritik; hindu-helligsteder; religion, ret og politik i det moderne Indien; indologi
 • Schönbeck, Oluf J. Sidney, ekstern lektor: Monasticisme; askese; middelalderlig kristendom; nutidig hinduisme; kropsfænomenologi
 • Stjernholm, Simon, lektor: Nutidig Sufisme; muslimsk prædiken på nettet; transnationalisme og religiøsitet; muslimsk politisk kommunikation; islam og maskulinitet
 • Størup, Christoffer, ph.d.-studerende (orlov): Moldova; Rumænien; ortodoks kristendom; nationalisme; kirke(udenrigs)politik; religiøse minoriteters rettigheder og status
 • Sørensen, Jørgen Podemann, lektor: Det gamle Ægyptens og senantikkens religionshistorie; tværkulturelle ritualstudier; den ægyptiske baggrund for Hermes-skrifterne
 • Trolle, Astrid Krabbe, ekstern lektor: Migrantkirker i Danmark; religion og migration; dåb i de nordiske lande
 • Warburg, Margit, professor, dr. phil.: Religion og migration; civilreligion; minoritets-majoritetsrelationer, især blandt baha’ier og jøder; religion og globalisering; religionssociologiske metoder og modeller; dansk kirke i udlandet
 • Warmind, Morten, lektor: Hellenisme; senantik; keltere; vikinger; (religiøs) forandring; sociologi(sk perspektiv)
 • Westergaard, Peter Kurt, lektor: Religionsfilosofiske og idéhistoriske undersøgelser af det religiøse sprog, religiøs praksis og tro, etik og religionskritik.

Forskere og undervisere

Oversigt over forskere og undervisere ved religionsvidenskab.