Blanketter til brug ved ansøgning om forskningsprojekter ved Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier (ToRS)

Husningstilsagn

For at kunne indsende en ansøgning skal der søges om husningstilsagn på instituttet, da bevillingen skal administreres herfra. Ved ansøgning om husningstilsagn skal fremsendes to skemaer: bemandingsplan og skema om akademisk ansættelsesforløb sammen med en kort projektbeskrivelse:

Budgetlægning

Alle ansøgninger skal vedlægges et detaljeret budget. Indgår der lønmidler i ansøgningen SKAL budgettet igennem instituttets forskerstøtteperson Charlott Hoffmann Jensen (charlott@hum.ku.dk) til gennemgang og videre til fakultetets økonomicenter, som foretager lønberegning og udfylder de nødvendige budgetskemaer til ansøgningen.

For at kunne behandle dit budget skal du ud over ovenstående skemaer udfylde og indsende følgende skema:

Hjælp til budgetlægning

Kontakt instituttets forskerstøtteperson Charlott Hoffmann Jensen på charlott@hum.ku.dk

Du kan finde diætsatser og hoteldispositionsbeløb i forbindelse med forskningsophold i udlandet, konferencedeltagelse o.lign. her.

Se også fakultetets forskerstøtteenheds værkstøjskasse her