DFF Tematiske midler

Som ​ en del af den politiske aftale om fordeling af forskningsreserven i 2019 har DFF igen et opslag om tematiske midler med fokus på Digitale teknologier og Mennesker og samfund. Se opslaget for 2019 her. Deadline for ansøgninger er 18. juni kl. 12:00.

Der kan søges til forskningsprojekt 1 (op til 2 mio kr.) og forskningsprojekt 2 (2 mio - 4.1 mio).

Interne frister på ToRS:

Onsdag 24. april 2019: Ønsker du husningstilsagn fra ToRS skal du sende en mail til charlott@hum.ku.dk senest onsdag d. 24. april vedhæftet et udfyldt bemandingsskema, skema om akademisk ansættelsesforløb for hver af de navngivne projektdeltagere, der ikke i forvejen er ansat på KU, samt max 1 sides projektbeskrivelse. Du kan også finde skemaerne i højreboksen Blanketter her på siden. I selve mailen skal fremgå hvad du søger (FP1 eller FP2).

Ansøgninger om husningstilsagn behandles herefter af ledelsen, hvorefter svar returneres af forskningskonsulent Charlott Hoffmann Jensen.

Deadline for budgetoplysninger: Kontakt Charlott Hoffmann Jensen på charlott@hum.ku.dk for assistance med budget og mere information om interne deadlines.

Andre relevante informationer:

Informationsmøde: Fakultetet afholder informationsmøde tirsdag d, 9. april kl. 10:30-12:00 i lokale 27.0.47. Se mere i kalenderen og/ eller HUMnyt vedr. tilmelding og program.

Peer review: På ToRS tilbydes intern peer review af ansøgninger til kollektive projekter. Peer review vil være af 1-2 kolleger, som har erfaring med at tiltrække bevillinger og/ eller erfaring med vurdering af ansøgninger. Som ansøger vil du modtage en mail fra Charlott Hoffmann Jensen om dette med besked om interne deadlines etc.

Intern forhåndsgodkendelse af evt. Ph.d.-studerende:
Hvis der indgår ph.d.-projekter med navngivne stipendiater, skal projektlederen sikre sig, at a) disse potentielle stipendiater ved ansøgningstidspunktet har færdiggjort uddannelsen, herunder modtaget en tilfredsstillende specialekarakter, b) der foreligger en af den potentielle stipendiat udarbejdet fyldestgørende projektbeskrivelse på 1-2 sider, samt c) den potentielle stipendiat gøres opmærksom på, at indskrivning og ansættelse som ph.d.-studerende forudsætter efterfølgende godkendelse hos ph.d.-skoleleder af en udvidet projektbeskrivelse, der lever op til normale kvalitetskriterier.