Støtte til internationale netværksaktiviteter – Københavns Universitet

Forside > Forskning > Forskningsstøtte > Støtte til internation...

Støtte til internationale netværksaktiviteter

International Network Programme er åbent for forskere ved danske institutioner, der ønsker at indlede netværksaktiviteter med samarbejdspartnere fra USA, Sydkorea, Japan, Brasilien, Israel, Kina, Indien, Sydafrika eller Tyrkiet.

NB! man kan ikke søge med partnere man allerede har et eksisterende samarbejde med.

NYT: I dette opslag er desuden et særligt fokus på Arktis. En ansøgning vedrørende Arctic research network kan udover de ovennævnte lande også inkludere Canada, Rusland og de nordiske lande inklusiv Grønland.

Ansøgningsfrist er den 17. maj 2017 kl. 12.00. NB! tidligere år lå fristen i august.

Der kan søges om op til 200.000 kr til afholdelse af for eksempel workshops og kortere ophold i et af de nævnte lande. Programmet har til formål at give forskere mulighed for at indlede nye samarbejder. Aktiviteterne skal finde sted efter 1. januar 2018 og skal være afsluttede senest 31. december 2019.

Hvis du ønsker at ansøge så kontakt venligst Charlott Hoffmann Jensen på charlott@hum.ku.dk for assistance.

Se opslaget på Uddannelses- og forskningsministeriets hjemmeside