Procedure for postdoc-ansøgere – Københavns Universitet

Forside > Forskning > Forskningsstøtte > Procedure for postdoc-...

Procedure for postdoc-ansøgere, som ønsker tilknytning til ToRS

Instituttet har ikke egne midler til ansættelse af post docs. Ansættelse som post doc forudsætter derfor en ekstern bevilling.

Ønsker du at søge et fond om en post doc bevilling med husning på ToRS skal du gøre følgende:

Udfyld bemandingsskema samt skema om akademisk ansættelsesforløb som sammen med max 1 sides projektbeskrivelse fremsendes via mail til forskningskonsulent Charlott Hoffmann Jensen på charlott@hum.ku.dk, hvorefter institutledelsen vurderer om projektet hører til under instituttets forskningsområder. I selve mailen skal fremgå hvilken fond du ønsker at søge. Bemærk! der kan ikke søges om medfinansiering fra instituttet. Spørgsmål til skemaerne kan stilles via charlott@hum.ku.dk.

Kom venligst i god tid før ansøgningsfristen. Deadlines meldes ud i forbindelse med større ansøgningsrunder. Godkendes projektbeskrivelsen  modtages en tilsagnsskrivelse om tilknytning til instituttet.

I ansøgningsfasen skal udover selve projektbeskrivelsen udarbejdes et detaljeret budget. Du skal selv beregne dine driftsudgifter på baggrund af prissætning af planlagte aktiviteter. Hvis du har brug for sparring i forhold til budgettet, kontakt Charlott Hoffmann Jensen på charlott@hum.ku.dk. Til brug for budgetgennemgang skal fremsendes en budgetfil, klik på boksen til højre: blanketter. Løn indplacering beregnes på baggrund af skema om akademisk ansættelsesforløb, som er fremsendt i forbindelse med husningstilsagn. Budgetfil sendes til Charlott Hoffmann Jensen, som sørger for at dokumenterne tjekkes efter og sendes til fakultetets økonomicenter. Økonomicentret sætter tallene ind i bevillingsgivers budgetark og returnerer til ansøger. 

Når den endelige budgetfil foreligger fra Økonomicentret fremsendes dette til Charlott Hoffmann Jensen med henblik på attestering af institutlederen eller dennes stedfortræder. Når den samlede ansøgning er uploadet sendes en kopi i pdf format til Charlott Hoffmann Jensen.