Procedure for postdoc ansøgere – Københavns Universitet

Forside > Forskning > Forskningsstøtte > Procedure for postdoc ...

Procedure for postdoc ansøgere, som ønsker tilknytning til ToRS

Udfyld bemandingsskema samt skema om akademisk ansættelsesforløb som fremsendes til ToRS ledelse sammen med max 1 sides projektbeskrivelse, via mail til forskningskonsulent Charlott Hoffmann Jensen på charlott@hum.ku.dk, hvorefter ledelsen vurderer om projektet hører til under instituttets forskningsområder. I selve mailen skal fremgå hvad du søger (postdoc stipendium og/eller Mobilex) samt hvorvidt du søger om medfinansiering fra instituttet. Spørgsmål til skemaerne kan stilles via charlott@hum.ku.dk.

Kom venligst i god tid før ansøgningsfristen. Deadlines meldes ud i forbindelse med større ansøgningsrunder. Godkendes projektbeskrivelsen og eventuel medfinansiering, modtages en tilsagnsskrivelse om tilknytning til instituttet.

Bemærk at fakultetet op til hver DFF deadline afholder to workshops. Datoer offentliggøres dels på KUnet for ansatte, dels via den engelsksprogede hjemmeside. Kontakt forskerservice@hum.ku.dk for mere information om workshops samt tilmelding.

I ansøgningsfasen skal udover selve projektbeskrivelsen udarbejdes et detaljeret budget. Du skal selv beregne dine driftsudgifter på baggrund af prissætning af planlagte aktiviteter. Hvis du har brug for sparring i forhold til budgettet, kontakt Charlott Hoffmann Jensen på charlott@hum.ku.dk. Til brug for budgetgennemgang skal fremsendes en budgetfil, klik på boksen til højre: blanketter. Løn indplacering beregnes på baggrund af skema om akademisk ansættelsesforløb, som er fremsendt i forbindelse med husningstilsagn. Budgetfil sendes til Charlott Hoffmann Jensen, som sørger for at dokumenterne tjekkes efter og sendes til fakultetets økonomicenter. Økonomicentret sætter tallene ind i bevillingsgivers budgetark og returnerer til ansøger. 

Når den endelige budgetfil foreligger fra Økonomicentret fremsendes dette til Charlott Hoffmann Jensen med henblik på attestering af institutlederen eller dennes stedfortræder. Når den samlede ansøgning er uploadet sendes en kopi i pdf format til Charlott Hoffmann Jensen.