Procedure for postdoc-ansøgere, som ønsker tilknytning til ToRS

Instituttet har ikke egne midler til ansættelse af post docs. Ansættelse som post doc forudsætter derfor en ekstern bevilling.

Ønsker du at søge et fond om en post doc bevilling med husning på ToRS, anbefales det at tage kontakt til en relevant ansat forsker på instituttet, som du kan diskutere din projektidé med. Herefter skal du gøre følgende:

Udfyld bemandingsskema samt skema om akademisk ansættelsesforløb som sammen med max 1 sides projektbeskrivelse fremsendes via mail til forskningskonsulent Charlott Hoffmann Jensen på charlott@hum.ku.dk, hvorefter institutledelsen vurderer om projektet passer ind i instituttets forskningsområder. I selve mailen skal fremgå hvilken fond du ønsker at søge. Bemærk! der kan ikke søges om medfinansiering fra instituttet. Spørgsmål til skemaerne kan stilles via charlott@hum.ku.dk.

Kom venligst i god tid før ansøgningsfristen. Deadlines meldes ud i forbindelse med større ansøgningsrunder. Godkendes projektbeskrivelsen  modtages en tilsagnsskrivelse om tilknytning til instituttet.

I ansøgningsfasen skal udover selve projektbeskrivelsen udarbejdes et detaljeret budget. Du får sparring og hjælp til begge dele af forskningskonsulent Charlott Hoffmann Jensen. Det videre forløb aftales individuelt herefter. Bemærk at der skal inkluderes kr. 3500,- i budgettet til husning, hvis man søger fonde uden overhead.