Uddannelses- og Forskningsministeriets Udlodningsmidler 2016 – Københavns Universitet

Forside > Forskning > Forskningsstøtte > Uddannelses- og Forskn...

Uddannelses- og Forskningsministeriets Udlodningsmidler 2017

Udlodningsmidlerne (de tidligere Tipsmidler) anvendes til støtte af konkrete initiativer inden for forskning og forskningsformidling, herunder initiativer der fremmer forståelsen af forskningens betydning for samfundet og it-relaterede forskningsaktiviteter.

Deadline er 1. februar 2017 kl. 12:00. Der kan søges om op til kr. 500.000,-.

Der kan søges om støtte til følgende:

Formidlingsaktiviteter: tværfaglige forskningsformidlende aktiviteter, der skaber rammer, hvor målgruppen inddrages, og inviterer til debat.

Film og undervisningsmaterialer må ikke være det primære produkt, men kan inkluderes i projektet, hvis det understøtter hovedaktiviteten

Kontakt forskningsstøttemedarbejder Charlott Hoffmann Jensen på charlott@hum.ku.dk hvis du påtænker at søge.

Se mere op ministeriets hjemmeside.