Velux-fonden – Københavns Universitet

Forside > Forskning > Forskningsstøtte > Velux-fonden

Velux-fonden Humanvidenskabelige satsning

Veluxfonden indkalder ansøgere til deres Humanvidenskabelige Satsning via institutlederne. De relevante institutter inviteres på skift således at ToRS inviteres hvert andet år med deadline primo december. Afhængig af størrelse må hvert institut udvælge og indsende to til tre interessetilkendegivelser, hvor ansøger er i en fast lektor- eller professorstilling.

På ToRS foregår den interne proces således: En intern deadline annonceres i ToRSnyt samt på hjemmesiden. For at undgå inhabilitet nedsætter ledelsen et bedømmelsesudvalg bestående af én repræsentant fra ledelsen samt to medlemmer af instituttets forskningsudvalg når ansøgerfeltet kendes. Udvalgets sammensætning meddeles ansøgerne snarest derefter.

Opslag 2017

ToRS er inviteret til at indsende tre interessetilkendegivelser til Veluxfonden med deadline fredag d. 1. december 2017. Vi skal derfor modtage interessetilkendegivelserne senest mandag d. 30. oktober. Interessetilkendegivelser sendes elektronisk til Charlott Hoffmann Jensen charlott@hum.ku.dk som én samlet pdf-fil.

Se Velux-fondens opslag omkring hvilken type projekter der kan opnå støtte samt hvad interessetilkendegivelsen skal indeholde. NB! Husk at ansøger skal være i en fast lektor- eller professorstilling.

Mht. budget- eller anden hjælp kontakt Charlott på charlott@hum.ku.dk.