Forskningsudvalg- og strategi – Københavns Universitet

Forside > Forskning > Forskningsudvalg- og s...

Forskningsudvalget

Forskningsudvalget på ToRS afholder et-to møder pr. semester, desuden mødes forskningsudvalgets forretningsudvalg op til tre gange pr. semester, hvis det er nødvendigt.

Medlemmer

Formand

VIP 

Sekretær

Forskningsudvalgets Forretningsudvalg består af:

  • Institutleder Ingolf Thuesen
  • Professor Kirsten Refsing 
  • Professor Margit Warburg
  • Adjunkt Rasmus Elling 

Kommissorium

  • Forslag til fælles forskningsprojekter på tværs af afdelinger i Instituttet.
  • Forslag til større forskningsprojekter og forskningscentre inden for Instituttets rammer med tiltrækning af eksterne forskningsmidler og eksterne forskere.
  • Koordinering og udbygning af nationale og internationale forskningsalliancer i netværk og fælles projekter omkring forskning (og evt. undervisning).
  • Tilrettelæggelse og udvikling af ph.d.-uddannelse, programmer og dannelse af forsker­skoler.
  • Tilrettelæggelse og udvikling af internationale sommerskoler for potentielle ph.d.-stud­erende fra Danmark og udlandet.