Sofie Schiødt

Sofie Schiødt

Ph.d. stipendiat

A History of Medicine and Health: The Diffussion of Ancient Egyptian Medical Knowledge

Mit ph.d.-projekt omhandler to oldægyptiske medicinske papyri i Papyrus Carlsberg Samlingen (P. Carlsberg 8 og P. Carlsberg 917). Begge tekster er affattet i det Ny Rige (c. 1400 f.v.t.), og er til dato upublicerede. Fordi det oldægyptiske korpus af medicinske tekster er meget småt (det anslås at mindre end 0.01 procent af det originale tekstkorpus er bevaret i dag), er publikationen af disse tekster vigtig for vores forståelse af ægyptisk medicin, sygdom og helbred i oldtiden. Formålet med mit ph.d.-projekt er derfor at producere en oversættelse af de to Carlsberg-tekster, samt at kontekstualisere dem i et sociokulturelt perspektiv.

Vejleder: Prof. Fredrik Hagen (København). Medvejledere: Prof. Hans-Werner Fischer-Elfert (Leipzig) and Prof. Kim Ryholt (København).

Projektets startdato: september 2017.

ID: 140462694