12. januar 2016

Den danske religionsmodels grænseflade

Temanummer af Religionsvidenskabeligt Tidsskrift 62. Redigeret af Margit Warburg og Astrid Krabbe Trolle
Aarhus Universitetsforlag, 2015

Indhold:

 • Den danske religionsmodels grænseflade
  Margit Warburg 
 • Grænser for forandring. Præsten som garant for den danske religionsmodel
  Marie Vejrup Nielsen  
 • Kirkebygninger i religionsmodellens grænseflade. Mellem fælles kulturarv og folkekirkeligt magtmonopol
  Hans Raun Iversen
 • De danske udlandskirker. En religionsdemografisk model for migrantmenigheder
  Margit Warburg  
 • Migrantkirker. Fra grænseflade til kerne i den danske religionsmodel
  Astrid Krabbe Trolle
 • Roskilde Domkirke. Styring af sognekirke og turistattraktion
  Lisbet Christoffersen  
 • Hellige bygninger på grænsefladen i dansk kommunalpolitik
  Brian Arly Jacobsen  
 • Grænser for religion
  Peter Lüchau  
 • Jehovas Vidner. I grænsefladen af den danske religionsmodel
  Annika Hvithamar  
 • Hvad er religion i Danmark 2014?
  Niels Reeh 
 • Svenska kyrkan efter millennieskiftet
  Jørgen Straarup  
 • Endrede grenseflater i en norsk religionsmodell?
  Ulla Schmidt

Link til tidsskriftet.