16. december 2015

Det talende levende menneske: Festskrift til Karsten Fledelius

Redigeret af Kim Frederichsen og Anne Hedeager Krag
Forlaget Rhodos, 2015

Det talende levende menneske er et festskrift til Karsten Fledelius i anledning af hans 75 års fødselsdag i år. Karsten Fledelius har siden 1969 været ansat på Københavns Universitet. Få evner opgaven med at formidle forskningsviden på et så højt sagligt og fagligt niveau til det omgivende samfund som Karsten Fledelius. Foruden hans omfattende foredragsvirksomhed, skal også medregnes hans virke i ledelsen af Folkeuniversitet ved Københavns Universitet, hans store engagement og indsigt i kirkelige forhold, tillidshverv i utallige NGO’er, græsrodsorganisationer og faglige selskaber samt ikke mindst som engageret og vidende rejseleder.

Med udgangspunkt i Karstens Fledelius’ omfattende virke og inte­resser er festskriftet opdelt i fire temaer: Film, medier og historie, den slaviske verden, Byzans, kirke og kristendom samt menneske­rettigheder. Festskriftet afsluttes med en bibliografi over Karsten Fledelius’ forfatterskab, der viser ham ikke alene som et meget talende menneske, men også et meget skrivende.

Vandringsmanden der pryder bogens forside hører hjemme i foredragssalen på Vartov og er malet af kunstneren Arne Haugen Sørensen på baggrund af indtryk fra Balkankrigen og Karsten Fledelius’ reportager om samme i 1990’erne.

Indhold:

 • Kim Frederichsen & Anne Hedeager Krag: Indledning (7-11)
 • Andrea D. Fledelius-Gehrke: Min fantastiske far (12-14)
 • Klara Preben-Hansen: Hymnedigteren Symeon den nye Teolog (15-19)
 • Filippa Damm Fledelius: Stillehavskrigen fra en dykkers perspektiv (20-27)
 • Kim Frederichsen: Soldaterkammerater på propagandamanøvre. Afspejlinger af den kolde krig i danske spillefilm (28-35)
 • Birte Weiss: Interview med en krigsforbryder. Et kig ind bag en bosnisk serbers panser af benægtelse (36-44)
 • Inger Dübeck: Rasmus Æreboe og den russiske lov af 1649 (45-51)
 • Bernadette Preben-Hansen: Harald Scavenius. En dansk diplomat i Europa 1904-39 (52-61)
 • Lars P. Poulsen-Hansen. Ørnen, bjørnen og Skt. Jørgen (62-70)
 • Søren Riishøj: Rusland og den ny verdens(u)orden (71-79)
 • Hanne Severinsen: Ukraines vanskelige transition. 20 år med Europarådet på vejen til Europa (80-87)
 • Jon A.P. Gissel: Kristendommen, kejserdømmet og Konstantinopel. Et forsøg på en syntese af Det byzantinske Riges historie (88-99)
 • Anne-Mette Gravgaard: Epifani (100-12)
 • Christian Troelsgaard: Herodot i de byzantinske skriptorier (113-21)
 • Anne Hedeager Krag: Arven fra det kristne Ægypten. Koptiske tekstiler i danske samlinger (122-29)
 • Johannes Værge: Det byzantinske spor i den folkekirkelige arv. Et essay med Grundtvig i en hovedrolle (130-38)
 • Anders Gadegaard: Kirkens og kirkernes enhed (139-44)
 • Inge Lise Pedersen: Menighedsudvikling (145-51)
 • Iben Skibsted Klæsøe: Paradiset. De tidlige jordiske og himmelske haver (152-62)
 • Margareta Kepinska Jakobsen & Henrik Døcker: Helsinki-slutakten og Helsinki-komiteerne. Startskuddet til proaktivt menneskeretsarbejde (163-71)
 • Britta June Claridge Johnsen: To danske heltinder hos et folk uden land (172-78)
 • Troels Jensen: Med Karsten på rejse (179-81)
 • Bibliografi over Karsten Fledelius (182-207)
 • Tabula gratulatoria (208-11)
 • Festskriftets forfattere (212-13)

Se mere på forlagets hjemmeside.