8. januar 2016

Kritik og tro - Hume, Kant, Nietzsche og Wittgenstein

Af Peter K. Westergaard
Forlaget Anis, 2015

Humes, Kants, Nietzsches og Wittgensteins religionsfilosofi introduceres i sammenhæng med fire tekster af samme filosoffer.

Se bogen på forlagets hjemmesideMed denne bog introduceres David Humes, Immanuel Kants, Friedrich Nietzsches og Ludwig Wittgensteins religionsfilosofi i sammenhæng med fire tekster af samme filosoffer.

Bogens indføringer udreder teksternes indhold og forudsatte idéer. Herved gives der eksempler på fire indflydelsesrige filosofiske positioner, der har bidraget til religions vigende indflydelse i moderne tid og anvist veje for en genbeskrivelse af religion og religiøs tro.

Bogens indføringer og tekster udgør et oplæg til en videre samtale i og om spændingsfeltet mellem religions­kritik og religionsrekonstruktion.

Link til forlaget.