15. april 2013

Mennesket er et ceremonielt dyr - Ludwig Wittgensteins Bemærkninger om Frazers ’Den gyldne gren’

Af Peter K. Westergaard
Forlaget Anis, 2013

Ludwig Wittgenstein (1889-1951) var østrigsk-engelsk filosof og en af de mest indflydelsesrige tænkere i det tyvende århundrede. Wittgenstein arbejdede med sprogfilosofi, matematikkens grundlagsproblemer og den filosofiske psykologi.

Denne bog – en præsentation af et stykke Wittgensteinsk forskningshistorie – er den første af sin slags, som samler filosoffernes fortolkninger og forståelse af Wittgensteins bemærkninger til James G. Frazers berømte antropologiske værk The Golden Bough (på dansk: Den gyldne gren.) Samtidig er der i slutningen af bogen en oversættelse af Wittgensteins Bemærkninger om Frazers ’Den gyldne gren’ og af relevante uddrag fra Frazers Den gyldne gren.

Wittgensteins Bemærkninger om Frazers ’Den gyldne gren’ er en central samling af bemærkninger fra Wittgensteins sene religionsfilosofiske tænkning, og omdrejningspunktet er en kritik af Frazers intellektualistiske forståelse og evolutionsteoretiske indramning af magi og religion. Men det er også en præcisering af Wittgensteins egen forståelse af religiøs tro og religiøse handleformer. Læs mere.