Publikationspolitik – Københavns Universitet

Forside > Forskning > Publikationer > Publikationspolitik

Publikationsstrategier

Det er ToRS’ målsætning, at alle instituttets forskere skal publicere bredt – det vil sige, at de publicerer deres forskningsresultater i fagskrifter, samtidig med at de også fortæller om deres forskning til en bredere offentlighed. Instituttets forskere publicerer regelmæssigt i internationale tidsskrifter, og de fleste er i gang med at skrive monografier. Med til forskningspublikationerne hører også redaktionelt arbejde og anmeldelser. De fleste forskere forventes at have en publikationsfrekvens på tre-fem artikler pr. år under normale ansættelsesforhold.

Publikationsstrategierne aftales i forbindelse med årlige medarbejderudviklingssamtaler, hvor forskeren og institutlederen indgår en aftale om det kommende års forsknings- og publikationsaktiviteter vurderet i forhold til det forløbne år. Der indgås også aftale om andre opgaver, som de fremgår af de VIP-rutineskemaer, som medarbejderen udfylder hvert semester.

ToRS arbejder ikke med kvantitativ registrering af forskning, forskningsformidling og publikationer, men forskerens publikationsaktivitet kan følges løbende i PUF-registeret. Dog har instituttet målsætninger, som indirekte er afhængig af dokumenterede forskningsaktiviteter på højt niveau. Således er det et mål, at VIP-gruppen hvert år skal færdiggøre to afhandlinger til bedømmelse og forsvar med henblik på opnåelse af dr.phil.-titlen. Med denne målsætning skulle omkring halvdelen af instituttets lektorer efter fem-ti år opnå en dr.phil.-grad. For at facilitere processen er det instituttets hensigt at reservere centrale ressourcer til frikøb af forskerne i de afgørende slutfaser, hvis det ikke er muligt at opnå ekstern finansiering. Frikøb aftales med institut- og studieleder.

Desuden sigter instituttet mod gennem en femårig periode at udnævne eller ansætte professorer, så de udgør 20 procent af VIP-staben.

Endelig skal det tilstræbes, at der afsættes og søges midler, der sikrer, at alle VIP’er mindst en gang årligt kan deltage i en international kongres med en præsentation (foredrag, poster), som efterfølgende publiceres i et anerkendt tidsskrift eller proceedings.