Specialer 2016 – Københavns Universitet

Forside > Forskning > Publikationer > Specialer > Specialer 2016

Specialer 2016

ARABISK (Mellemøstens sprog og samfund)Til toppen

Mohammed Assaf - Arabernes Idol
Houda El-Hawari
Specialevejleder: Ehab Galal

Polariseret pluralisme indenfor irakiske Tv-medier
Mohanad Abbas Shaker
Specialevejleder: Ehab Galal

ASSYRIOLOGITil toppen

Five Thirty-Nine BCE - Nabonidus and the Verse Account in Memory and History
Rasmus Johan Aarslev
Specialevejleder: Nicole Brisch

Emotions in Gilgamesh: Desire, grief, and identity in the Standard Babylonian Epic of Gilgamesh
Sophus Umberto Søndergaard Helle
Specialevejleder: Nicole Brisch

Neoassyrisek "profeter"? En kritisk analyse af grundlaget for at karakterisere delene i et konkret tekstkorpus som profetudsagn
Steen Thøgersen
Specialevejleder: Nicole Brisch

ESKIMOLOGI OG ARKTISKE STUDIERTil toppen

Grønlandske før-kristne trosforestillinger i nutiden. - Synkretistiske trostræk og- tendenser i det nyreligiøse felt i Grønland
Juaaka Karl Johan Lyberth 
Specialevejler: Søren Thue Thuesen

GRÆKENLANDSSTUDIERTil toppen

Kavafis' Alexandria. Alexandria som poetisk konstruktion
Jørgen Wildt Hansen
Specialevejleder: Sandra Lucas

INDIANSKE SPROG OG KULTURERTil toppen

Dyrenes verden - Et komparativt studie af de europæiske bestiarier  og dyrene i Florentinerkodeksets bog XI
Bodil Margrete Lundin
Specialevejleder: Jesper Nielsen

På sporet af Jomfruen af Guadalupe-kulten
Annette Holm Fik
Specialevejleder: Jesper Nielsen

INDOLOGITil toppen

Historical Background Analysis, Manuscript Sources, Critical Sanskrit Edition, and Annotated English Translation of a Female-Authored Buddhist Tantric work from the Swat valley, Pakistan, ca. Tenth Century: The "Advayasiddhi" by Laksmi
Ulrich Timme Kragh
Specialevejleder: Kenneth Gregory Zysk

Kualin: The Hindu Tenets of the Serpentine Energy in Theory and Practice
Kenn Døngart
Specialevejleder: Peter Birkelund Andersen

ISLAMISKE STUDIERTil toppen

Hvorfor være aktiv i en muslimsk ungdomsforening? Et studie af medlemmers brug af Minhaj Ungdom
Simone Bang
Specialevejleder: Jørgen Bæk Simonsen

Femimam - en ny social bevægelse?  - En undersøgelse af det danske initiativ Femimam og dets forsøg på at skabe et legitimt religiøst pluralistisk rum.
Sana El Attar
Specialevejleder: Ehab Galal

Sayyid Qutb og Det Muslimske Broderskab – en kontekstuel læsning af Qutbs Milestones
Jesper Laisen
Specialevejleder: Jakob Skovgaard-Petersen

Styrets legitimitet og folkets modstandsmekanismer ifølge udvalgte sunnitiske jurister
Saad Ali Khan
Specialevejleder: Jakob Skovgaard-Petersen

Identitet midt i en substantiel forandring. En undersøgelse af Ibn Arabisk tænkning om væren og forandring
Amer Mohammad Al-Hussein
Specialevejleder: Jørgen Bæk Simonsen

Islamisk Stat, forholdet til Saudi Arabien
Andreas Mølvig Larsen
Specialevejleder: Jørgen Bæk Simonsen

Islam Matters - How the Council on American Islamic Relations (CAIR) promotes the legitimacy of American Muslims
Safia Aoude
Specialevejleder: Niels Valdemar Vinding

Islamske Aktører mot Radikalisering
Viktoria Amalie Dahl
Specialevejleder: Niels Valdemar Vinding

JAPANSTUDIERTil toppen

Forretningskommunikation - Interkulturel forretningskommunikation mellem Danmark og Japan.
Kenneth Ingdahl Johansen
Specialevejleder: Marie Højlund Roesgaard

Generation-som-diskurs: Satori Sedai - En analyse af de diskursive forhandlinger under skabelsen af satori sedai generationen i japanske medier
Marie Tancula Lund
Specialevejleder: Marie Højlund Roesgaard

Kim Tal Sus liv og værker samt indflydelse på senere zainichiforfattere
Pernille Møller
Specialevejleder: Yoichi Nagashima

De Dårlige Mødre - Et speciale om hvordan samfundsforhold og normer påvirker enlige mødre
Ina Kathrine Haugaard
Specialevejleder: Yoichi Nagashima

Feminine Maskuliniteter i Shôjo Manga
Mie Roesgaard
Specialevejleder: Yoichi Nagashima

KINASTUDIERTil toppen

Ji Xianlin, Intellektuelles rolle og identitet i nutidens Kina
Ask Ryding-Hernæs
Specialevejleder: Denise Gimpel

Et rødt samfund i opbrud: Kinesiske billeder i Qiu Xiaolong's kriminalromaner
Tove Meurs-Gerken
Specialevejleder: Denise Gimpel/Bent Nielsen

Kinesiske comfort women, fortiet eller fortalt?
Malene Møller
Specialevejleder: Denise Gimpel/Mikkel Bunkenborg

The Impacts of FDI on CO2 Emissions in China - Analysis focused on different sources of FDI
Laura Lin
Specialevejleder: Jørgen Delman

Grænsende til Filantropi - En institutionel analyse af den kinesiske kunstverden og dens organisationsfelt
Kristian Mondrup Nielsen
Specialevejleder: Jørgen Delman

Connecting China’s Rural Producers with Agricultural Markets - Empowerment Dimensions in the New Rural E-commerce Value Chain
Stine Olsen
Specialevejleder: Jørgen Delman

Jeg er den som jeg er - En analytisk undersøgelse af konstruktionen af kulturel identitet blandt unge med kinesisk baggrund i Storkøbenhavn
Dong Liao
Specialevejleder: Mikkel Bunkenborg

MELLEMØSTSTUDIERTil toppen

Miliyana (adj.) - Kropsforståelse og forandringsprocesser i Oman
Anne Juul Sønderskov
Specialevejleder: Daniella Kuzmanovic 

Islamiske Banker
Omar El-Youssef
Specialevejleder: Ehab Galal 

Magtbalance og identitet i Saudi Arabiens trykte presse -  En kritisk diskursanalyse af aviserne al-Riyadh og al-Madina under Det Arabiske Forår
Ditte Marie Bjergsted
Specialevejleder: Ehab Galal

Palæstinenseres positioneringer og identitet - en kvalitativ undersøgelse af palæstinensisk identitetsopbyggelse i et positioneringsteoretisk perspektiv
Camilla Toftlund
Specialevejleder: Ehab Galal

De-Zionising Palestinian Memory: The Identity of the Nakba
Basma Harb Harb Moh'd Shahin
Specialevejleder: Joshua Sabih 

Everyday Expressions of Identity and Ideology in Syria’s Civil War: A Comparative Analysis of SANA and Bashar al-Assad’s War Narratives
Jeppe Stavnsbo Sørensen
Specialevejleder: Jakob Skovgaard-Petersen

Sociolingvistisk funktion af kodeskift mellem Standard Arabisk, Egyptisk og Engelsk i moderne egyptisk litteratur
Vasilisa Svjatoslavna Chalacheva
Specialevejleder: June Dahy 

Saudi Arabien - eksempel på en rentierstat
Arife Tas
Specialevejleder: Jørgen Bæk Simonsen

National identitet - Ødelæggelse af kulturarv i Mekka
Asmaa Yasmeen Ahmed
Specialevejleder: Jørgen Bæk Simonsen 

Mobilisering af 6. April Bevægelsen frem til den egyptiske opstand i 2011
Michael Kenni Andersen Malmberg
Specialevejleder: Rasmus Christian Elling

Sekterisme og Libanons politiske system i skyggen af skraldekrisen - i mellem historier og diskurser
Thomas Timmermann Appelquist
Specialevejleder: Rasmus Christian Elling

Jagten på geopolitisk dominans: En analyse af Saudi Arabiens udenrigspolitiske konstruktioner af konflikten i Syrien
Cecilie Engel
Specialevejleder: Rasmus Christian Elling

NÆRORIENTALSK ARKÆOLOGITil toppen

Protective Figurines in the Neo Assyrian period
Nikoline Ernst Tyler 
Specialevejleder: Susanne Kerner

A technological analysis of Natufian debitage; the case of Shubayqa 1 - Approaching Natufian lithic production within the concept of Social Theory
Maria Mawla
Specialevejleder: Tobias Richter

Plant exploitation at Tell Labwe: plant foods and fuel resources
Dobrina Angelova Gyurova
Specialevejleder: Tobias Richter

PERSISK (Mellemøstens sprog og samfund)Til toppen

Kunsten at forhandle med Iran - En diskursanalyse af Irans udenrigspolitik
Trine Riemer Johansson
Specialevejleder: Jørgen Bæk Simonsen

My Stealthy Freedom - Fænomen og produkt af den iranske kvindebevægelse
Rosa Marie Trige Skou Rasmussen
Specialevejleder: Rasmus Christian Elling

Afghanere i Iran og Pakistan: Flygtninge eller migranter? - Kategoriseringen af afghanere som ’flygtning’ eller ’migrant’ i Pakistan og Iran
Sigrid Marie Wiin Larsen
Specialevejleder: Rasmus Christian Elling

POLSKTil toppen

Kvinden i billedet - Repræsentation af kvinder i polske tv-serier
Beata Hoffmann Pedersen
Specialevejleder: Krzysztof Stala

RELIGIONSHISTORIETil toppen

Foreninger, Menigheder og Stat - Kristne tænkere ud fra et græko-romersk foreningsperspektiv
Anders Brøndum Holstborg
Specialevejleder: Annika Hvithamar

Opstandelse over Opstandelser - En undersøgelse af opstandelsesforestillinger i den tidligste kristendom
Lisa Kirstine Eriksen
Specialevejleder: Annika Hvithamar

Diskursens Kunst - Betragtninger af John Henry Newman og Edward Elgars  'The Dream of Gerontius'
Søren Borchersen
Specialevejleder: Catharina Raudvere

Autoritet, autencitet og ægte bosniskhed - En undersøgelse af påstande om autoritet og autencitet hos en NGO i efterkrigstidens Bosnien og Hercegovina
Manja Holm Laursen
Specialevejleder: Catharina Raudvere

Spiritismens appel i det 21. århundrede
Kiri Lykke Håkansson
Specialevejleder: Peter Birkelund Andersen

Why Video Games Matter - The state of research on video games in the field of religious studies
Kathrine Rødbro Busch
Specialevejleder: Peter Kurt Westergaard

Det meningsmættende kød - En kortlægning af biblens og utilitarismens syn på vegetarisme
Furkan Duha Taskiran
Specialevejleder: Peter Kurt Westergaard

Kvindesag og kristendom
Christina Barner Moeskjær
Specialevejleder: Peter Kurt Westergaard

Der er Storhed i det Syn på Livet - En undersøgelse af teologiske reaktioner på Charles Darwins evolutionsteori i regi af Folkekirken, fra 1947 til 2013
Simon Beierholm
Specialevejleder: Peter Kurt Westergaard

Når Gud er tavs - En undersøgelse af Elie Wiesels position indenfor teodicé-spørgsmålet samt en undersøgelse og diskussion af Wiesels tavshedsbegreb som forlængelse af denne position
Pernille Frydendal
Specialevejleder: Thomas Brudholm

Den sekulære mystiker - Knausgård som billede på "den søgende" i senmoderniteten
Molly Vera La Cour
Specialevejleder: Tim Rudbøg

RELIGIONSSOCIOLOGITil toppen

Det kontroversielle blod - En religionssociologisk undersøgelse af Jehovas Vidners udvikling vedrørende blod og ændrede status som kontroversiel religiøs minoritet i Danmark
Ann Kjersgaard Nielsen
Specialevejleder: Annika Hvithamar

Kristendomskundskab i praksis - Et religionssociologisk studie af religionssynet i faget kristendomskundskab i folkeskolen
Lene Kofoed
Specialevejleder: Brian Arly Jacobsen

Med Pikachu, Thor og Gud i krig - en analyse af religionens rolle for soldater under udsendelse
Marie Wolfsberg Oscilowski
Specialevejleder: Brian Arly Jacobsen

Den menneskeretslige Etik og Kapitalismens Ånd - En religionssociologisk undersøgelse af hvordan religionsfrihed opfattes og undersøges i multinationale virksomheder
Roya Amanda Zarrehparvar Høvsgaard
Specialevejleder: Brian Arly Jacobsen

Grøn Kirke - Ildsjæle eller fællesskab? - En religionssociologisk undersøgelse af sociale netværksressourcer, teologi og offentlig stemme hos repræsentanter for grønne folkekirker
Mie Marie Hjartdal Morthorst
Specialevejleder: Margit Warburg

”I kirken er jeg polsk, ellers ikke”- En religionssociologisk analyse af forbindelser mellem nationale, religiøse og sproglige fælleskaber blandt polske migranter i Danmark i dag
Michael Johan Brixtofte Petersen
Specialevejleder: Margit Warburg

Under samme tag?
Clara Uhd Nielsen
Specialevejleder: Peter Birkelund Andersen

Et andet Danmark - Identitet, sikkerhed og islam i debatten efter skudepisoden i København 2015
Mette Holten Haagerup
Specialevejleder: Peter Birkelund Andersen

Religion og frivillighed, Et indblik i de frivilliges motivation -En religionssociologisk undersøgelse af de frivilliges motivation og valg af frivillighed i de to projekter, Rollemodeller Fyn og Red Barnet Ungdoms lektiecafé
Signe Levin Andreasen
Specialevejleder: Peter Birkelund Andersen

RUSSISKTil toppen

Produktive forandringer i russisk grammatik; Fra genitivkasus til præpositionssyntagmet po+dativ - En korpusbaseret undersøgelse af en sprogforandring
Lisa Mailand
Specialevejleder: Jens Nørgaard-Sørensen/Sandra Lucas

Russian Verbal Prefixes - The Case of hodit' in Parallel Corpora
Martin Podolak
Specialevejleder: Jens Nørgaard-Sørensen/Sandra Lucas

Motivation og konflikt bag samarbejdet mellem Rusland og Tyrkiet
Marie Hermine Markossian
Specialevejleder: Rasmus Nilsson

Den unge generation af russiske kernefamilier - Rollefordelingen i husholdningen og børnepasningen
Mikkel Brogren Nagel
Specialevejleder: Tine Roesen

Urbane utopier. Byrumsmæssige nybrud, arkiktektonisk konceptualisering og symbolsk kapital i Moskvas urbane udvikling under Sergej Kapkovs kulturborgemesterskab 2011-2015
Caroline Bilde Krogh-Jensen
Specialevejleder: Tine Roesen

Det russiske mindretal i Estland - en analyse af postsovjetiske diskurser
Daniel Aeberli
Specialevejleder: Tine Roesen

Russerne og Facebook - En undersøgelse af russeres adfærd på og forhold til Facebook
Morten Wedel Kristensen
Specialevejleder: Tine Roesen

Behandlingen af homoseksualitet i russisk litteratur
Jakob Stefan Jensen
Specialevejleder: Tine Roesen

SYDØSTASIENSTUDIER (Indonesisk)Til toppen

The Accidental Immigrants - Oral History in the Form of Narratives of the First Indonesians in Denmark
Susannah Soewarta
Specialevejleder: Cynthia Gek Hua Chou

Islamization and the Impact on Gender Relations in Malaysia
Nadja Vesthede
Specialevejleder: Cynthia Gek Hua

SYDØSTASIENSTUDIER (Thai)Til toppen

Commensality, Food and Eating among the Migrant Thai Community in Denmark
Rattana Friberg-Richelsen
Specialevejleder: Cynthia Gek Hua Chou

Thaitalendes udtale af danske konsonanter - En analyse af påvirkningen fra det thailandske lydsystem
Mette Moslund Bunk Brink
Specialevejleder: Sandra Lucas 

TIBETOLOGITil toppen

Historiske og semiologiske reflektioner om en Drikung Kagyu guru yoga eksegese fra det 17. århundrede
Frans Emil Holland
Specialevejleder: Jan-Ulrich Sobisch

TVÆRKULTURELLE STUDIERTil toppen

Materiality Matters: Towards a Conceptualisation of the Intersection between Materiality and Ideology in the Production of Racial Inequality
Theis Groth
Specialevejleder: Alexander Horstmann

Hvornår er man dansk? - En diskursanalytisk undersøgelse af officielle formuleringer af danskhed
Ditte Reinholdt Ø Kristensen
Specialevejleder: Ann-Sofie Nielsen Gremaud

The Implications of Neoliberal Impact on NGO work - Researching neoliberal tendencies in NGO work through the application of New Public Management precepts to a Danish-Bolivian development project
Anne Jensen
Specialevejleder: Brian Arly Jacobsen

En diskursanalyse af syriske flygtninge i avisdebatten
Mathilde Broe Grützmeier
Specialevejleder: Brian Arly Jacobsen

Identitetskonstruktion og selvrepræsentation på Facebook - i et postmoderne og tværkulturelt perspektiv
Susanne Al-Atabi
Ehab Galal

Corporate Social Responsibility - fortællinger om virksomheders sociale ansvar
Elisabeth Bojsen Træden Larsen
Specialevejleder: Frank Sejersen

Madborgerskab - Hvor forbrugeren og medborgeren mødes. - Et diskursanalytisk blik på mad og subjekter
Camilla Kimie Nielsen
Specialevejleder: Frank Sejersen

Bodies, Selves and becomming 'Other': Perspectives of the Bodyand Self as Reflected in Yoga in a Western Urban Context
Neal Martin Newport
Specialevejleder: Frank Sejersen

”Fra at være på menuen til at sidde med ved bordet” Et skifte i indfødte folks diskurser om retten til selvbestemmelse og udvikling i relation til klimaforandringer
Joanna Absalonsen
Specialevejleder: Frank Sejersen

“Do it Yourself, Create Together!” - Exploring the Meaning of Actor, Network and Community in Hackerspaces, Makerspaces and FabLabs
Kristine Tophøj
Specialevejleder: Frank Sejersen

Ammestunden - En undersøgelse af det forhandlede rum omkring ammepraksissen og den ammende krop
Julie Keldborg Malmos
Specialevejleder: Frank Sejersen

Forskelle og ligheder mellem Gülen bevægelsen og AKP i den nuværende situation i Tyrkiet
Seyma Sert Altay
Specialevejleder: Jørgen Bæk Simonsen

Corporate Social Responsibility in China: Translations, Practices and Cultural Perspectives - A study of CSR translation and its cultural perspectives drawn from practical implementation of CSR policy and related business practices of organizations in China
Maria-Cecilia Andersen Sjælland
Specialevejleder: Jørgen Delman

Undersøgelse af begrebet 'indigenous' produktivitet
Ditte Christiansen Appelt
Specialevejleder: Kirsten Thisted

Den tunge gang - En analyse og diskussion af anerkendelse og ligeværd i det dansk/grønlandske politiske system set gennem praksisser i Folketinget.
Sörine Mari-Anne Gejl
Specialevejleder: Kirsten Thisted

Hvem bestemmer over udviklingen? - En analyse af FN's Sustainable Development Goals i et tværkulturelt perspektiv
Andreas Barfod Suhr
Specialevejleder: Lars Højer

Baiskeli - Social og økonomisk udvikling i Mozambique
Helene Alsbjerg Jørgensen
Specialevejleder: Lars Højer

Deleøkonomi til forhandling: Bofællesskaber som drivkraft for udvikling af fællesskaber
Morten Høg
Specialevejleder: Lars Højer

An investigation of how Danish and Chinese employees, located and operating in different national and subcultural contexts, make sense of Grundfos' strategic concept
Rie Christiansen Krabsen
Specialevejleder: Miriam Koktvedgård Zeitzen

Cross-Cultural Perspectives on Cambodian Masculinities: An Exploration of Male Group Dynamics and Their Role in Heterosexual Rape Patterns in Cambodia
Liv Bjørling
Specialevejleder: Miriam Koktvedgård Zeitzen

Narrativ analyse af tværkulturelle spændinger mellem enhederne i Royal Arctic Line
Pilunguaq Naja Juul-Nyholm
Specialevejleder: Miriam Koktvedgaard Zeitzen

Det gjorde indtryk - det gav et andet perspektiv på livet - En undersøgelse af workshoppen Syrian Art in Exile
Cæcilie Brandsborg Keller
Specialevejleder: Miriam Koktvedgaard Zeitzen

Obtaining Intercultural Capital Through Adaptation in Cross-Cultural Business Networking - A case of Denmark in Côte d’Ivoire with Nordekon
Nina Lund Hansen
Specialevejleder: Miriam Koktvedgaard Zeitzen

Sameness in difference - et tværkulturelt formidlingsperspektiv i en museums kontekst -Jødisk museum Oslo
Daniella Maja Nahor Ssitou
Specialevejleder: Miriam Koktvedgaard Zeitzen

Utopiens plads i den urbane tidsalder
Peter Libonati Brock
Specialevejleder: Rasmus Christian Elling

Davutolus strategiske dybde - Ændringer i tyrkisk udenrigspolitik fra 2009-2014
Sebastian Engelmann Jensen
Specialevejleder: Rasmus Christian Elling

Novorossiya - an identity crisis
Anders Peter Saxtorph
Specialevejleder: Rasmus Nilsson

Transhumanismens genfortryllelse af verden
Janus Dyg Rasmussen
Specialevejleder: Ravinder Kaur

Etnicitet og den dominerende diskurs - Om eksklusion/inklusion, selvforståelse og identitet
Joseph Saber
Specialevejleder: Peter Birkelund Andersen

Odense genfortalt - En undersøgelse af Odense Kommunes kulturelle branding
Johanne Raadal Skov
Specialevejleder: Stine Simonsen Puri

Isbjørnen som symbol i Grønland - En analyse af kunstneriske fremstillinger af isbjørnen i den grønlandske diskurs om det dansk-grønlandske forhold
Maria Jensen
Specialevejleder: Søren Thue Thuesen

Hvad de dog fortæller om universitetet - En tværkulturel analyse af universitetets forhandlede værdi
Maj Ida Worsøe Købke
Specialevejleder: Trine Brox

Kondensering af buddhisme i ét enkelt begreb - en tværkulturel og begrebshistorisk analyse af mindfulness fra buddhistisk praksis til sekulær teknik
Rikke Siggaard
Specialevejleder: Trine Brox

Den skabende overvågning - en governmentality analyse af tre forskellige overvågningsteknologiske praksisser i det urbane rum
Mari Hansted Larsen
Specialevejleder: Trine Brox

Var Ding Jinhao her?  - Et tværkulturelt møde mellem den kinesiske turist og den danske kulturarv, set ud fra værtens perspektiv
Casper Anthony Mørck
Specialevejleder: Trine Brox

Fanget i forandring. En tværkulturel analyse af hvordan fortællinger transformerer studievejledere på Københavns Universitet
Helen Feyzi-Pedersen
Specialevejleder: Trine Brox

ÆGYPTOLOGITil toppen

Sekhmet - The Goddess' connection to royal ideology during the New Kingdom
Marlene Stærke Kristensen
Specialevejleder: Frederik Hagen

Papyrus Carlsberg VIII: A New Kingdom Medical Manuscript
Sofie Schiødt
Specialevejleder: Frederik Norland Hagen

Realism to Romanticism - A study of Contemporary and Romantic Depictions of Cleopatra VII
Julie Wikke Andreasen
Specialevejleder: Rachael Jane Dann

Secrecy and Transformation: The Practice of Wrapping in Tutankhamun's Burial in a Comparative Perspective
Ziff Julie Jonker
Specialevejleder: Rachael Jane Dann

Papyrus Carlsberg 170; A Demotic Medical Anthology from Tebtunis Temple Library
Amber Lynn Jacob
Specialevejleder: Kim Ryholt

ØSTEUROPASTUDIERTil toppen

Ortodoks imperialisme i dagens Rusland - en analyse af væsentlige sammenfald mellem den Russisk Ortodokse Kirkes og den russiske stats prioriteter
Philip Sviatchenko
Specialevejleder: Rasmus Nilsson

Russisk håbløshed / Konceptualiseret trauma - Vladimir Sorokins 'Metel' under en erindringsteoretisk vinkel
Therese Boisen Haas
Specialevejleder: Tine Roesen