Specialer 2015 – Københavns Universitet

Forside > Forskning > Publikationer > Specialer 2015

Specialer 2015

ARABISK (Mellemøstens sprog og samfund)

En analyse af Bashar al-Assads retoriske legtimitetsstrategier i Syriens oprør fra 2011-2014
Jonas Solberg Hansen
Specialevejleder: Jakob Skovgaard-Petersen

En ny arabisk æra? Analyse af den nye transnationale satellitkanal al-Araby og dens ideologiske, eventuelt panarabiske ståsteder
Mette Greve Moller
Specialevejleder: Jakob Skovgaard-Petersen

GRÆKENLANDSSTUDIER

Pasok - Fra storhed til fald
Peter Søren Møller
Specialevejleder: Tom T. Kristensen

HEBRAISK (Mellemøstens sprog og samfund)

Religion og filosofi: Isak Israelis neoplatoniske kosmologi
Katrine Mira Sand Kristensen
Specialevejleder. Joshua Sabih

INDIANSKE SPROG OG KULTURER

Myter med slanger og havfruer i otomilandsbyen Acazulco, Mexico - En analyse om gennemgående elementer blandt nutidige myter, som kan spores tilbage til de præcolumbianske kulturer af Mesoamerika
Falon Amalia Grajeda Garcia
Specialevejleder: Jesper Nielsen

Den gamle, den fede, og den store: Afprøvning af metode til at identificere skikkelser i Teotihuacans gudekreds
Kasper Wrem Anderson
Specialevejleder: Jesper Nielsen

Ethnic Identity Shift in Brazil, with Focus on Two Indigenous Groups form the Nordeste and the Amazon: A Comparative Study of Historical and Causal Factors behind the Change and Revitalization of Indigenous
Marius Skovbo Andersen
Specialevejleder: Christophe Helmke

En undersøgelse af væsentlige lydændringer i den stor-ch’olansk-tzeltalanske gren af mayasprogfamilien, og deres anvendelse i mayaepigrafi
Rosa-Maria Worm Danbo
Specialevejleder: Christophe Helmke

Lyden af Skrift - En analyse af hieroglyfferne i Codex Mexicanus 23-24, med fokus på anvendelsen af fonetiske tegn
Sofie Felicia Kilde
Specialevejleder: Jesper Nielsen

ISLAMISKE STUDIER

Moderne koranfortolkning og kritik af den islamiske tradition og diskurs – Mohammed Arkoun og Nasr Abu Zayd
Bente Hamann
Specialevejleder: Jorgen Bak Simonsen

Moderne islamisk lov – Maqasid al-sharia som metodologi til islamisk jurisprudens
Carina Bork Avdic
Specialevejleder: Joshua Sabih

Islamofobi – En kritisk diskursanalyse af tre forskellige italesættelser af begrebet islamofobi
Cecilia Louise L Fahlstrom
Specialevejleder: Niels Valdemar Vinding

Muslimske Minoriteter i Vesten mellem den Klassiske Jurisprudens og Fiqh al-Aqaliyyat (Minoriteters Jurisprudens)
Mounir Bouhout Buhalate
Specialevejleder: Joshua Sabih

Imamah – Udviklingen af tolver-shi’itisk koncept ”Imamah” gennem det 10. århundrede
Nour Tessie Jorgensen
Specialevejleder: Jorgen Bak Simonsen

Al Qaedas mediestrategi
Pernille Hvid Pedersen
Specialevejleder Jorgen Bak Simonsen

JAPANSTUDIER

Wakamono-ron og det japanske arbejdsmarked. Analyse og diskussion af diskurser om usikre ansættelser, arbejdsløshed og opfattelsen af umodenhed blandt japanske unge
Rikke Odgard Sorensen
Specialevejleder: Specialevejleder: Marie Hojlund Roesgaard

Pop & Populisme - En analyse af den japanske idolgruppe AKB48
Sara Akino
Specialevejleder: Yoichi Nagashima

KINASTUDIER

Et speciale om ordforrådstilegnelse på mandarin som en del af kinesisk fremmedsprogsindlæring
Alice yang Andersen
Specialevejleder: Jorgen Delman

More than Slants and Curves: A Data Driven Approach to Measuring Chinese Handwriting Proficiency
Casper Lehmann-Strom
Specialevejleder: Mikkel Bunkenborg

Aspects of Authorship & Authority - An investigation into the contruction of authority in Jin Shengtan’s Shuihu zhuan
Frederik Gaub
Specialevejleder: Denise Gimpel

Community Role Models – An ethnographic study of the role of exemplarity in the Chinese Partystate’s construction of urban community and citizen subjectivity
Ingrid Fihl Simonsen
Specialevejleder: Mikkel Bunkenborg

Oversættelse af kinesisk–- observationer af oversættelsen af kinesiske metaforer, idiomatiske udtryk og kulturelle referencer
Marie Choe Tarp
Specialevejleder: Denise Gimpel

Kinesisk te i et nutidigt narrativ: Narrativer, te & national identitet
Morten Bech Ostergaard Jensen
Specialevejleder: Denise Gimpel

Kinas forsvundne kultur – den kinesiske regerings tilbageleveringsprojekt
Peder Kristian Havemann
Specialevejleder: Bent Nielsen

NÆRORIENTALSK ARKÆOLOGI

Gold Rush: An Archaeological and Historical Analysis of Arabian Mining Sites in the Early Islamic Perido (750/1250 CE)
Ali M J A M Jarkhi
Specialevejleder: Kristoffer Damgaard

Last Steps, First Steps - The Nature /Culture Dichotomy in Contemporary Philosophy and Archaelogical Theories of The Neolithic Transition
Mikkel Thykier
Specialevejleder: Tobias Richter

Cultic Masseboth in Iron Age Israel - An Archaeological and Biblical Study
Niels Pauli Nonstein
Specialevejleder: Martin Ehrensvart

Ritual or not ritual - that is the question! - A study of ritual in the domestic settings of the Golan
Salwa Yasmina Amzourou
Specialevejleder: Susanne Kerner

POLSK

Den katolske kirkes samt dennes opponenters rolle i udforminingen af abortlovgivning i Polen
Sara Joanna Drabik Kott
Specialevejleder: Krzysztof Stala

RELIGIONSHISTORIE

Mennesket er det dyr, der kan forbedre sig – Ko-immunologiens manifest og andre motiver i Peter Sloterdijks Du musst dein Leben ändern
Erik Sporon Fiedler
Specialevejleder: Peter K. Westergaard

En undersøgelse af traditionelle religiøse elementer og nyskabelser i David Ickes nyreligiøse verdensbillede, med henblik på autoritetskonstruktion og synkretisme
Jannie Dina Michelsen
Specialevejleder: Peter K. Westergaard

Fra Golgata til Hogwarts: Harry Potter som kristologisk substitut
Kamille Launbjerg
Specialevejleder: Annika Hvithamar.

Lyden af den Mystiske Lov – Soka Gakkai i Danmarks rituelle praksis og Lotus Sutraen
Lars Strobak
Specialevejleder: Catharina Raudvere.

Religionsskiftet i Norden – En problematisering af danernes kristning
Larke Haack Andersen
Specialevejleder: Morten Warmind.

Nietzsches opgør med kristendommen – En undersøgelse af Nietzsches positive projekt
Mikael Winther Fuglsang
Specialevejleder: Peter K. Westergaard

To moderne tænkere om tradition, autoritet og moral. Et sammenlignende studie af Hasan Hanafis og Alasdair MacIntyres tænkning
Niels Winthereik
Specialevejleder: Catharina Raudvere

Kirken og den offentlige prostitution – En religionshistorisk undersøgelse af kirkens rolle i prostitutionsdebatten i København 1874-1906, herunder kirkens opgør med ”usædeligheden”
Sarah Rosengren
Specialevejleder: Peter Kurt Westergaard

Skabelse som offer – Studier i den ægyptiske baggrund for det hermetiske skrift Kore Kosmu
Sisse Marie Kromann
Specialevejleder: Jorgen Podemann Sorensen

En religionsvidenskabelig undersøgelse af kulturel erindring hos messiansk Chabad efter M. M. Schneersons død
Troels L. Petersen
Specialevejleder: Margit Warburg

Kroningen af Haile Sellassie – en forvandling fra konge til kejser
Tsegue Desta Dinesen
Specialevejleder: Jorgen Podemann Sorensen

RELIGIONSSOCIOLOGI

Uden tro og praksis – Et religionssociologisk studie af irreligiøse i København, herunder motiver for medlemskab og udmeldelse af folkekirken
Pernille Friis Jensen & Bjarke Schonwandt Mortensen
Specialevejleder: Brian Arly Jacobsen

Unge muslimers selvidentitet og dennes betydning for valg af gymnasium
Rabia Koyluoglu
Specialevejleder: Peter Birkelund Andersen

Når mindfulness er big business - En religionssociologisk analyse af mindfulness i arbejdslivet
Sandra Tottrup Jensen
Specialevejleder: Brian Arly Jacobsen

Religionsundervisningen i den danske folkeskole
Trine Katharina Jorgensen
Specialevejleder: Annika Hvithamar

RUSSISK

Krim nash! – Krim er vores! – En analyse af samspillet mellem russisk national identitet og Putins narrativer om annekteringen af Krim 2014
Anne Marie Holm Kragelund
Specialevejleder: Rasmus Nilsson

Hvad man vil se, ser man – En undersøgelse af den russiske mediedækning af Ukrainekrisen og dens mulige effekt
Louise Wolff Ravneberg
Specialevejleder: Flemming Splidsboel Hansen

Propaganda og medier i Putins Rusland med særligt henblik på kulturhistorisk kontekst
Victoria Nielsen
Specialevejleder: Alex Fryszman

TVÆRKULTURELLE STUDIER

Love Hotels in Japan – The Private in Public
Alvind Minos Kosmadakis
Specialevejleder: Frank Sejersen

Wallah, jeg er dansker – En analyse af udlændingepolitik og positioneringsmuligheder i Danmark
Anna Momsen
Specialevejleder: Kirsten Thisted

Hvorfor vil vi helst have de danske æbler? – En undersøgelse af danske forbrugeres identifikations- og handlingsmuligheder når mad italesættes som forandringsskabende
Anne Mette Ravn Nielsen
Specialevejleder: Frank Sejersen

Race, Identity & Gentrification – The Changing Face of Harlem
Asia Ahmad Ali
Specialevejleder: Alexander Horstmann

På Sporet af den Islamiske Stat – En film- og retorikanalyse af En terrorgruppe på filmlærredet
Busra Olgun
Specialevejleder: Catharina Raudvere

Radikalisering blandt unge muslimer i Danmark
Camilla Marie Haahr
Specialevejleder: Jorgen Bak Simonsen

A nation sporting Fascism: Sport, culture and national identity in Fascist Italy
Christian Curt Vestergaard Sohn
Specialevejleder: Ildiko Beller-Hann

Securitization of Intangible Cultural Heritage: The Case of Securing Ownership to Batik as National Heritage between Indonesia and Malaysia
Dani Alexander Sanjoto Pedersen
Specialevejleder: Miriam Koktvedgaard Zeitzen

Obsessed with work? Danish culture of work through the eyes of seven Former Yugoslav immigrants
Emil Arnold Nepper-Davidsen
Specialevejleder: Lars Hojer

Den uledsagede mindreårige flygtning som idealborger? - Modernitetens samfundsproblematikker om integration, regeringspraksis og normalisering
Gitte Olskar Justesen
Specialevejleder: Tove Tybjerg

Othering – Den menneskelige repræsentation af dyr set i et tværkulturelt, vestligt perspektiv
Isa Rasmussen
Specialevejleder: Frank Sejersen

Den Ambivalente Fortid – Forsoningsdilemmaet mellem Danmark og De Amerikanske Jomfruøer
Johannes Haugen-Kossmann
Specialevejleder: Esther Fihl

Turen går til Underdanmark – En kritisk diskursanalyse af begrebet ”underdanmark”
Julie Solem
Specialevejleder: Regnar Kristensen

Den politiske kultur og kulturen i politikken – Brugen af den kulturelle identitet som et politisk redskab i Grønland
Kristine Wedel Alsman
Specialevejleder: Frank Sejersen

Tre stammers møte: Det multikulturelle Nord-Troms
Laura Karine Seppola Isaksen
Specialevejleder: Kirsten Thisted

Det er bare for sjov, ik’ perker? – En undersøgelse af kulturelitens forventninger om ’det særlige etniske’ i litteratur skrevet af forfattere af en anden etnisk baggrund
Leyla Coban Bautista
Specialevejleder: Kirsten Thisted

Krydderi på tilværelsen – Et etnografisk casestudie af beskæftigelse og mads betydning for etniske minoritetskvinder i den socialøkonomiske cateringvirksomhed Send Flere Krydderier
Lise Larke Aaroe Drostgaard
Specialevejleder: Stine Simonsen Puri

Mediernes dækning af ’udkantsdanmark’ ud fra et konkurrencestatsperspektiv
Maiken Stjernholm Pedersen
Specialevejleder: Tove Tybjerg

Becoming Indigenous – The making of Ainu identity – on the limited possibilities of the historical Ainu subject-positions and analyses of discursive constructions of the Ainu figure from the Meiji period onwards
Maya Sol Niemela
Specialevejledere: Kirsten Refsing/Margaret Mehl

Guanxi i vesteuropæiske-kinesiske kulturmøder: En tværkulturel analyse af operationaliseringen af guanxi i erhvervssamarbejdet mellem vesteuropæere og kinesere
Mette Nordland Westergaard
Specialevejleder: Miriam Koktvedgaard Zeitzen

I tryghedens tegn – en biopolitisk læsning af Mjølnerparkens boligsociale og fysiske helhedsplaner
Nynne Solager Jacobsen
Specialevejleder: Frank Sejersen

Cultural Perceptions of Health and Illness: Breast Cancer Meaning
among Chinese Women in Denmark
Ophelia Erica Poulsen Langstedt
Specialevejleder: Cynthia Chou

Byens grønne rum – en undersøgelse af by-, menneske- og natursyn forhandlet via narrativer om ’det grønne’ i byen
Rikke Fogh Kjar
Specialevejleder: Frank Sejersen

Forebyggelsescentrenes Arbejde med Overvægtige Borgere i Københavns Kommune
Sara B. Christensen
Specialevejleder: Tove Tybjerg

Den transnationalt adopterede – diskursiv subjektivering i et slægtskabsperspektiv
Sara Claudi Tango
Specialevejleder: Lars Hojer

Sundhedsmødet – et tværkulturelt spændingsfelt? – En analyse af mødet imellem etniske minoritetsborgere og behandlere i det danske sundhedsvæsen
Sara Schroder Kaas
Specialevejleder: Miriam Koktvedgard Zeitzen

Fra sag til sag. En analyse af hvordan forestillinger om kultur mobiliseres i en dansk retskontekst
Sidsel Bruun Johansen
Specialevejleder: Daniella Kuzmanovic

Robotterne Kommer! En komparativ analyse af receptionen af den sociale robot Paro i Japan og Danmark
Sigge Tine Ludvigsen
Specialevejleder: Marie Hojlund Roesgaard

Er stegt flæsk med persillesovs, kun noget man spiser?
Signe Lauritzen
Specialevejleder: Andreas Bandak

...But you see, I’m here, I am a survivor – En tværkulturel undersøgelse af hjemløse rumænske arbejdsmigranters navigation i bureaukratiske cirkelslutninger i det danske system
Sofie Bay Knudsen
Specialevejleder: Andreas Bandak.

At synge døden væk – et etnomusikologisk studie af klagesang blandt kurdiske kvinder i Cihanbeyli/Konya
Sultan Coban
Specialevejleder: Daniella Kuzmanovic

Den Dansk-Kinesiske Kultursatsning i Kina 2014/15: Processer, Netværk og Aktører i Internationalt Samarbejde
Xi He
Specialevejleder: Jorgen Delman

TYRKISK (Mellemøstens sprog og samfund)

Yunus Emres Syn på Mennesket og Menneskelige Eksistens-Semiotik og Hermeneutik Analyse
Miyase Bardakci
Specialevejleder: Daniella Kuzmanovic

Istanbul i glimt - Analyser af fragmentariske urbane narrativer
Ozgun Negriz
Specialevejleder: Daniella Kuzmanovic

ÆGYPTOLOGI

Chapels of Deir el-Medina
Anne-Christine Valentine Schnoor
Specialevejleder: Fredrik Hagen

Cafe Modestedet, KUA2. Foto: Emilie Rolighed Manuals of the Royal Rituals for Purification and Protection of the Pharaoh (P. CARLSBERG 658 and 200)
Dora Petrova
Specialevejleder: Kim Ryholt

A Study of The Status of the Royal Tutors and Wet Nurses in the New Kingdom
Julie Friis Sorensen
Specialevejleder: Kim Ryholt

Kemit: A Middle Kingdom Classic in the New Kingdom
Martin Malm Thygesen
Specialevejleder: Fredrik Hagen

ØSTEUROPASTUDIER

Øst, vest, hjemme bedst? – Synet på Vesten i tre af Tsvetan Stojanovs værker 1961-1969
Anders Egon Moller
Specialevejleder: Thomas Olander

Analyse af USA/Nato og Ruslands engagement i konflikterne i Kosovo i 1999 og Georgien i 2008 i forhold til deres erklærede årsager til involvering
Anne Regine Elkjar Madsen
Specialevejleder: Jens Norgaard-Sorensen