Tidsskrifter, skriftserier og nyhedsbreve

De forskellige faglige miljøer på ToRS er involveret i udgivelsen af en række faglige skriftserier og tidsskrifter:

Carsten Niebuhr Biblioteket
Skriftserie om islamisk kunst, kultur, religion og samfundsforhold, der udgives på forlaget Vandkunsten i samarbejde med C. L. Davids Fond.
Eskimologis Skriftserie
Udgives af Eskimologi og arktiske studier.
Naqd
Tidsskrift for Mellemøstens litteratur, der udkommer en gang om året og har tre medarbejdere fra Carsten Niebuhr Afdelingen som redaktører. Tidsskriftet er bredt formidlende, men samtidig fagfællebedømt.
Tabu
Udgives af de studerende på Religionsvidenskab og udkommer tre-fire gange årligt i et oplag på 300.
Journal of Law and Social Research (JLSR)
Peer reviewed tidsskrift, der udkommer en gang årligt og udgives i et samarbejde mellem Gillinani Law College, Bahauddin Zakariya University.
Papyrus
Udgives af Ægyptologi i samarbejde med Dansk Ægyptologisk Selskab.

  

Dertil kommer et antal tidsskrifter og skriftserier (på en skala fra populært formidlende til stærkt faglige), der har ToRS-medarbejdere med i redaktionen, bl.a.:

Comparative Islamic Studies 

Focuses on integrating Islamic studies into the more general theoretical and methodological boundaries of liberal arts disciplines with an emphasis on those disciplines most closely aligned with the contemporary study of religion, e.g. anthropology, art history, classics, comparative literature, history, philosophy, political science, psychology and sociology.

Jordens Folk
Udgives af Dansk Etnografisk Forening.
CHAOS
Dansk-norsk peer-reviewed tidsskrift for religionshistoriske studier, udgives af Forlaget Chaos. Har et editorial board bestående af fire internationale topforskere, hvoraf to er æresdoktorer ved KU (professor Ingvild Gilhus og professor Bruce Lincoln).
Scando-Slavica
Udgives af Association of Scandinavian Slavists and Baltologists på forlaget Taylor & Francis.
SFINX
Illustreret tidsskrift om middelhavslandene og den Nære Orients arkæologi, historie, kunst og kultur fra oldtid til nutid.
Tranquebar Initiativets Skriftserie
I skriftserien udgives forskellige slags videnskabelige publikationer, som indskriver sig i Tranquebar Initiativets faglige ramme. Målet er løbende at offentliggøre artikler, ph.d.-afhandlinger, specialer mv.
Udgives af Nationalmuseets Tranquebar Initiativ
Japan Anthropology Workshop Series
Antropologisk bogserie fra Routledge (mest monografier, men også enkelte antologier) skrevet af forskere, der beskæftiger sig med Japans kulturelle, sociale og samfundsmæssige forhold.
Contributions in New World Archaeology
Udgives af Institut for Arkæologi, Jagiellonian Universitet, Polsk Akademi for Kunst og Videnskab. Foredrag af den årlige Cracow Maya Conference (CMC) samt yderligere bidrag af internationale forskere.
Research Reports in Belizean Archaeology
Udgives af Belizeanske Institut for Arkæologi. Serien offentliggør foredrag af den årlige Belize Archaeology Conference (BAS).
Wayeb Notes
Udgives af Wayeb- den europæiske forening af maya-forskere. Dette elektroniske tidsskrift giver forskere en platform for hurtig formidling af forskningsresultater fra alle underdiscipliner af mayastudier med særlig vægt på epigrafiske og ikonografiske studier.
Nordic Journal of Religion and Society
Akademika Publishing
Nordic Journal of Religion and Society (NJRS) is an arena for all disciplines that study the field of relations between religion, churches, religious institutions, culture and society.
Tidsskrift for Islamforskning
Forum for Islamforskning
Tidsskrift for Islamforskning er et netbaseret tidsskrift, hvis formål er at fremme videndeling blandt forskere og samtidig viderebringe forskningsresultater til den bredere offentlighed.
Temenos
Nordic Journal of Comparative Religion is published by the Finnish Society for the Study of Religion. Temenos publishes scholarly articles, academic discussions, conference reports and book reviews within the field of the study of religion and culture.
Global Media Journal 2012
Ehab Galal & Riem Spielhaus (eds.)
"By offering insights to a set of mediatized spaces in and outside the Middle East during the first months of the uprisings, the aim of this special issue of Global Media Journal."

  

Det samlede ToRS har i øjeblikket tre nyhedsbreve, et studenterblad og en årbog:

ToRSnyt
Det elektroniske nyhedsbrev til alle ansatte, der udkommer en gang om ugen
ToRSnyt 2 Go
Instituttets elektroniske nyhedsbrev for eksterne og alumner, som udkommer en gang om ugen (ønsker du at abonnere på nyhedsbrevet – klik her)
StudNyt
Pendant til ToRSnyt, blot for studerende. Udkommer hver 14. dag
Slyng
Instituttets fælles studenterblad, der redigeres og udgives af de studerende selv og udkommer tre-fire gange om året i et oplag på 400.
TVÆRKULTUR
Instituttets årbog med gode forskningshistorier samt ToRS i tal; udkommer en gang årligt.