Tranquebar – Københavns Universitet

Forside > Forskning > Tranquebar

Tranquebar Initiativet

Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier (ToRS) deltager i et stort internationalt forskningsinitiativ med ca. 20 igangsatte forskningsprojekter om kulturmøder før og nu i den tidligere danske koloni Tranquebar i Tamilnadu, Sydindien. Initiativet bor på Nationalmuseet og er tværdisciplinært og tilrettelagt i samarbejde med indiske og danske forskningsinstitutioner og myndigheder. 

Forskningsleder for det samlede Tranquebar Initiativ er professor, dr.phil. Esther Fihl , Center for Komparative Kulturstudier, ToRS. Se projektets hjemmeside.