De danske moskéer: mangfoldige, monetære og maskuline?

Seminar arrangeret af Forum for Islamforskning & Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier, Københavns Universitet.

Hvad sker der med moskeerne i Danmark? Seminaret samler op på den nyeste forskning fra bl.a. kortlægningsprojektet Moskeer i Danmark II (der opdaterer undersøgelsen Moskeer i Danmark fra 2006) og FINEX (et projekt om islamisk Finans i Norden).

Program

12.15  Velkomst og introduktion til programmet
            Ehab Galal

12.20  Moskéer i Danmark II - en kortlægning af de danske moskémiljøer
            Malik Larsen og Lene Kühle, AU

12.50  Ned med patriarkatet, inshallah: Om Mariam Moskéens kvinder
            Stine Jønsson, AU

13.20  Kort pause

13.30  Islamisk Finans og finansiel eksklusion af muslimer i de nordiske lande
            Torkel Brekke, Prio, Oslo

14.00  Muslimske autoriteter/aktører i København – et pluralistisk, muslimsk miljø
             Amina Petersen Razavi og Pernille Iversen, AAU

14.30  Kaffepause

15.00  Integration, oplysning eller rettigheder? Tre perspektiver på hadforbrydelser mod
             muslimer i Danmark
             Anne-Mai Flyvholm, KU

15.30  Når kroppen bliver tekstens vært – Hvordan kvindelige muslimer lærer og bruger
             den reciterede Koran
             Maria Lindebæk Lyngsøe, KU

16.00 – 17.00  Afsluttende diskussion