Religion og globalisering

Religionsvidenskab på Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier (ToRS) vier en lang eftermiddag til, at samtlige fuldtidsansatte professorer, lektorer og ph.d.-studerende, præsenterer deres take på dette store emne.

I foredragene vil man høre eksempler på religionsvidenskabens mange teorier og metodiske tilgange og vil opleve, at det materiale, som religionsforskere arbejder med, spænder vidt.

Globalisering betegner i korthed den kendsgerning, at verdens nationer og deres borgere indgår i en verdensomspændende integrationsproces, hvor kapital, varer, ideer og mennesker i stigende omfang bevæger sig på tværs af de hidtidige grænser. Globaliseringen bringer dermed fremmede mennesker, fremmede varer og fremmede kulturelementer tæt ind på livet. Disse kulturmøder fremtvinger en stillingtagen, en relativisering af egen kultur over for det og de fremmede. Det er indlysende, at religion ofte vil være en fremtrædende faktor i en sådan kulturel relativisering – både eksplicit, når religiøse traditioner udfordres ved intensiveret kontakt med andre traditioner, og implicit, når generelle kulturforskelle, som for eksempel kønsrollemønstre og børneopdragelse, bliver bundet op på religion.

Program


13.00 – 13.25   Introduktion til religion og globalisering
                          Margit Warburg

13.25 – 13.50   Lokale muslimske ritualer overfor globale muslimske traditioner i Bosnien
                          Catharina Raudvere

13.50 – 14.15   Islamisk uddannelse: Globale diskurser, nationale strategier og
                           individuelle udviklingsbaner
                          Simon Stjernholm

Ordstyrer: Margit Warburg

Pause – 15 min

14.30 – 14.55   ”…som man gerne vil sammenligne med kineserens moralitet…”
                            – Om Nietzsche og en religionskritiks rækkevidde
                          Peter Westergaard

14.55 – 15.20   Krise. Religionsfilosofiske perspektiver på et globalt forhold
                          Erik Sporon Fiedler

15.20 – 15.45   Romanisering og mission i et globaliseringsperspektiv
                          Morten Warmind

Ordstyrer: Annika Hvithamar

Pause – 20 min – kaffe og kage
 
16.05 – 16.30   Buddhismens teosofiske globalisering
                          Tim Rudbøg

16.30 – 16.55   Kristne globalister og kristne nationalister:
                           Konflikten om Ukraines ortodokse kirker
                          Annika Hvithamar

16.55 – 17.20   Debatten om kønsopdelt svømning: Lokalpolitiske reaktioner på en global
                           tendens
                          Brian Arly Jacobsen

Ordstyrer: Margit Warburg

Pause – 15 min
 
17.35 – 18.00   Lokale og globale religiøse værdier. 
                          Peter B. Andersen

18.00 – 18.25   Nones – en global religiøs forandringsproces
                          Pernille Friis Jensen

Ordstyrer: Annika Hvithamar

18.25 – 18.30   Afsluttende tak
                          Margit Warburg