ToRS Studievejledning

Studievejledningen tilbyder vejledning i dit individuelle uddannelsesforløb, dine muligheder og valg undervejs i studiet, udlandsophold og karriere. Vejledning foregår over telefon og ved drop-in vejledning. Du kan også sende os en mail. 
Alle medarbejdere har tavshedspligt. Dog har vi pligt til at indberette eksamenssnyd. 

Du finder os her

Lokale 10.3.53 (ved siden af fællesarealet ved Orient-espresso)
Karen Blixens Plads 8, 2300 København S

Tlf. 51 30 07 90

E-mail: tors-studievejl@hum.ku.dk

Åbningstider

Mandag - fredag
Kl. 9-12:   Drop-in vejledning
Kl. 13-14: Telefoniske henvendelser

Mails besvares inden for fem hverdage.

Lukkedage

Personlig vejledning er lukket 28. januar, men telefontiden udvides den dag fra 13-15.

Tjek altid ToRS Studievejlednings Facebookside eller opslagstavlen ved vejledningskontoret for midlertidige ændringer. 


Fagspecifik vejledning


På ToRS har vi mange uddannelser, og derfor har hver enkelt vejleder ansvar for en række uddannelser.
Du kan komme til vejledning hver dag, men hvis du har meget specifikke uddannelsesrettede spørgsmål, kan du med fordel få vejledning af din uddannelsesansvarlige vejleder.

Tværkultur, Russisk, Balkan, Polsk, Grækenlandsstudier, Østeuropastudier, Global Urban Studies, Minoritetsstudier og Komparative Kulturstudier

Studievejleder: Mila Milica Kovalj

Træffetid: TorsdagMellemøstfagene (Arabisk, hebraisk, tyrkisk, persisk, nærorientalsk arkæologi, ægyptologi, assyriologi), Grønlandske og Arktiske Studier, Indianske Sprog og Kulturer, International vejledning 

Studievejleder: Louise Hegelund Waaben

Træffetid: Onsdag, fredag


Asienfagene

(Japan, Kina, Korea, Indologi, Thai, Tibetologi, Indonesisk, Moderne Indien)

Studievejleder: Karina Klaris Dich

Træffetid: Mandag


Religionsvidenskab

Studievejleder: Emilie Østergaard Marcher

Træffetid:  Tirsdag 


AC-vejleder

Louise Hegelund Waaben er leder af studievejledningen og en del af ToRS' vejledningsteam, samt ansvarlig for BA- og KA-studiestarten på ToRS.

Louise kan kontaktes på: louise.waaben@hum.ku.dk


Karrierevejledning:

Du kan få karrierevejledning og kompetenceafklaring af Dorthe Rozalia Horup, Karrierevejleder på ToRS, følgende dage i foråret 2020.

Tirsdag d. 18.2. kl. 9-15,

Onsdag d. 11.3. kl. 9-15,

Mandag d. 30.3. kl. 9-15

Torsdag d. 30.4. kl. 9-15

Mandag d. 18.5. kl. 9-15.

På disse datoer vil der være kompetenceworkshops og individuel vejledning. Følg med på studievejledningens FB-side og hold øje med studiebeskeder, samt tjek studiearrangementer i KUnet.

Adresse: Karen Blixens Plads 8, lokale 10.3.28.
E-mail: horvath@hum.ku.dk 


Attestering af dokumenter

Du kan få underskrevet et karakterbevis, et studieaktivitetsbrev til dit kollegie eller lignende ved at sende en mail med dokumentet til:
tors-dokumenter@hum.ku.dk

Dokumenter kan også lægges i dueslaget: "attesteringer og dokumenter" ud for frokoststuen 10.3.28. Husk navn og studienr. på dokumentet.

Personlig henvendelse til Marian i lokale 10.3.39 mandag, onsdag og fredag kl. 10.00 - 14.00


Course Registration for exchange and Non-EU/EEA guest students

Please find the information at KUnet. You need your KU user name and password to sign in.

Course registration guideline


International Administrator

Ved spørgsmål om institutspecifikke udvekslingsaftaler, kan du kontakte
Caroline Gjellerod: tors-adm-international@hum.ku.dk


Kurser.ku.dk, undervisningstilmelding og undervisningsudbud

Ved spørgsmål om undervisningstilmelding, kurser.ku.dk og undervisningsudbud kan du kontakte:

Vibeke Bach Andersen, vbacha@hum.ku.dk - mail foretrækkes med dit spørgsmål. Skriv altid fra din Alumni mail ved henvendelse til administration og vejledning.

Tlf. 35 32 43 89 mellem 9:00-14:00 (mandag, onsdag, torsdag og fredag)


Servicemål i studievejledningen på ToRS (SLA)