Kontaktoplysninger - for vejlederne

Alle instituttets vejledere har tavshedspligt. Du er altid velkommen til at kigge forbi i vejledningen på ToRS. Du skal ikke bestille tid men bare dukke op i træffetiden. Herunder kan du se træffetiderne for de enkelte uddannelsers vejledere.

Tjek altid ToRS Studievejlednings Facebookside eller opslagstavlen ved vejledningskontoret for midlertidige ændringer.  

Studievejledningen er lukket 17.maj, 30. + 31. maj, 5.juni og 10. juni 

Studievejlederne træffes en dag om ugen. Grundet vores mange fag på ToRS, er vi nødt til at have særlige faglige ”ansvarsområder” for den enkelte studievejleder, og hver vejleder er derfor ansvarlig for specifikke uddannelser. Du kan dog altid ved ”generelle spørgsmål” henvende dig i træffetiden til en hvilken som helst studievejleder. De vil alle hjælpe dig så godt og så langt, som de kan.

Studievejledningens adresse er: Karen Blixens Plads 8, lokale 10.3.53  - lige ved siden af fællesarealet ved Orient-espresso.


Tværkultur, Russisk, Balkan, Polsk, Grækenlandsstudier, Østeuropastudier, Global Urban Studies, Minoritetsstudier og Komparative Kulturstudier

Studievejleder: Mila Milica Kovalj

Træffetid: Fredag

Personligt - lokale 10.3.53: 9:00 - 12:00 / Telefonisk: 13:00-14:00

Tlf. 51 30 07 90

E-mail: Østeuropastudier: oesteur.studvejl@hum.ku.dk 

Tværkulturelle studier, Komparative kulturstudier, Minoritetsstudier:: kultur.studvejl@hum.ku.dk 

Global Urban Studies: urban@hum.ku.dk 


Mellemøstfagene Studievejledning (MØS)

(Arabisk, hebraisk, tyrkisk, persisk, nærorientalsk arkæologi, ægyptologi, assyriologi) KA-islamiske studier

Studievejleder: Louise Hegelund Waaben

Træffetid: Tirsdag

Personligt - lokale 10.3.53: 9:00 - 12.00 / Telefonisk: 13:00-14:00

OBS:  Telefontid aflyst 14. maj

Tlf. 51 30 07 90

E-mail: moes-studvejl@hum.ku.dk


Asienfagene

(Japan, Kina, Korea, Indologi, Thai, Tibetologi, Indonesisk, Moderne Indien)

Studievejleder: Karina Klaris Dich

Træffetid: Torsdag

Personligt - lokale 10.3.53: 9:00 - 12:00 / Telefonisk: 13:00-14:00

Tlf. 51 30 07 90

E-mail: asien.studvejl@hum.ku.dk 


Religion

Studievejleder: Emilie Østergaard Marcher

Træffetid:  Mandag

Personligt - lokale 10.3.53: 9:00 - 12:00 / Telefonisk: 13:00-14:00

Tlf. 51 30 07 90

E-mail: Religion: relivejl@hum.ku.dk 


Grønlandske og Arktiske Studier, Indianske Sprog og Kulturer, International vejledning

Studievejleder: Louise Hegelund Waaben

Træffetid: Onsdag 

Personligt - lokale 10.3.53: 9:00 - 12:00 / Telefonisk: 13:00 - 14:00

Tlf. 51 30 07 90

Indianske sprog og kulturer: indivejl@hum.ku.dk

Grønlandske og Arktiske studier: eskivejl@hum.ku.dk

International: tors-international@hum.ku.dk 


Karriere- og praktikvejledning:

Ved spørgsmål om studietvivl, studiestress, kompetence afklaring, specialeproces, praktik, karriere og udslusning:

AC-vejleder Dorthe Rozalia Horvath Horup

Træffetid:
Skriv til mig - så laver vi en aftale enten her eller som telefonmøde - horvath@hum.ku.dk

Mails besvares sædvanligvis indenfor ca. 5 arbejdsdage

Walk-and-talk (karriere)vejledning

Jeg tilbyder vejledning som walk-and-talk, hvis vejret er til det og du har lyst. Vi mødes på mit kontor. Skriv til mig, når du booker en tid, at du ønsker dette. Samtalen kan vare fra 30-60 min.

Adresse: Karen Blixens Plads 8, lokale 10.3.37.
Tlf. 51 30 36 15
E-mail: horvath@hum.ku.dk 


Attestering af dokumenter

Du kan få underskrevet et karakterbevis, et studieaktivitetsbrev til dit kollegie eller lignende ved at sende en mail med dokumentet til:
tors-dokumenter@hum.ku.dk

Dokumenter kan også lægges i dueslaget: "attesteringer og dokumenter" ud for frokoststuen 10.3.28. Husk navn og studienr. på dokumentet.

Personlig henvendelse til Mariann i lokale 10.3.39 mandag, onsdag og fredag kl. 10.00 - 14.00


Kurser.ku.dk, undervisningstilmelding og undervisningsudbud

Ved spørgsmål om undervisnings- og eksamenstilmelding, kurser.ku.dk og undervisningsudbud kan du kontakte:

Vibeke Bach Andersen, vbacha@hum.ku.dk - mail foretrækkes med dit spørgsmål. Skriv altid fra din Alumni mail ved henvendelse til administration og vejledning.

Tlf. 35 32 43 89 mellem 10:00-12:00 (mandag, tirsdag, torsdag og fredag)

Servicemål i studievejledningen på ToRS (SLA)