ToRS Studievejledning

Studievejledningen tilbyder vejledning i dit individuelle uddannelsesforløb, dine muligheder og valg undervejs i studiet, udlandsophold og karriere. Vejledning foregår over telefon og ved drop-in vejledning. Du kan også sende os en mail. 
Alle medarbejdere har tavshedspligt. Dog har vi pligt til at indberette eksamenssnyd. 

Du finder os her

Lokale 10.3.53 (ved siden af fællesarealet ved Orient-espresso)
Karen Blixens Plads 8, 2300 København S

Tlf. 51 30 07 90

E-mail: tors-studievejl@hum.ku.dk

Åbningstider

Mandag - fredag
Kl. 9-12:   Drop-in vejledning
Kl. 13-14: Telefoniske henvendelser

Mails besvares inden for fem hverdage.

Lukkedage

Telefontiden er aflyst 6. november og 18. november

Tjek altid ToRS Studievejlednings Facebookside eller opslagstavlen ved vejledningskontoret for midlertidige ændringer. 


Fagspecifik vejledning


På ToRS har vi mange uddannelser, og derfor har hver enkelt vejleder ansvar for en række uddannelser.
Du kan komme til vejledning hver dag, men hvis du har meget specifikke uddannelsesrettede spørgsmål, kan du med fordel få vejledning af din uddannelsesansvarlige vejleder.

Tværkultur, Russisk, Balkan, Polsk, Grækenlandsstudier, Østeuropastudier, Global Urban Studies, Minoritetsstudier og Komparative Kulturstudier

Studievejleder: Mila Milica Kovalj

Træffetid: TorsdagMellemøstfagene (Arabisk, hebraisk, tyrkisk, persisk, nærorientalsk arkæologi, ægyptologi, assyriologi), Grønlandske og Arktiske Studier, Indianske Sprog og Kulturer, International vejledning 

Studievejleder: Louise Hegelund Waaben

Træffetid: Onsdag, fredag


Asienfagene

(Japan, Kina, Korea, Indologi, Thai, Tibetologi, Indonesisk, Moderne Indien)

Studievejleder: Karina Klaris Dich

Træffetid: Mandag

OBS: 7. + 21. + 28. oktober er der mulighed for vejledning via Skype i den almindelige åbningstid.
Skypenavn: tors.studievejledning


Religionsvidenskab

Studievejleder: Emilie Østergaard Marcher

Træffetid:  Tirsdag 


Karriere- og praktikvejledning:

Ved spørgsmål om studietvivl, studiestress, kompetence afklaring, specialeproces, praktik, karriere og udslusning:

AC-vejleder Dorthe Rozalia Horvath Horup

Træffetid:
Skriv til mig - så laver vi en aftale enten her eller som telefonmøde - horvath@hum.ku.dk

Mails besvares sædvanligvis indenfor ca. 5 arbejdsdage

Walk-and-talk (karriere)vejledning

Jeg tilbyder vejledning som walk-and-talk, hvis vejret er til det og du har lyst. Vi mødes på mit kontor. Skriv til mig, når du booker en tid, at du ønsker dette. Samtalen kan vare fra 30-60 min.

Adresse: Karen Blixens Plads 8, lokale 10.3.37.
Tlf. 51 30 36 15
E-mail: horvath@hum.ku.dk 


Attestering af dokumenter

Du kan få underskrevet et karakterbevis, et studieaktivitetsbrev til dit kollegie eller lignende ved at sende en mail med dokumentet til:
tors-dokumenter@hum.ku.dk

Dokumenter kan også lægges i dueslaget: "attesteringer og dokumenter" ud for frokoststuen 10.3.28. Husk navn og studienr. på dokumentet.

Personlig henvendelse til Marian i lokale 10.3.39 mandag, onsdag og fredag kl. 10.00 - 14.00


Course Registration for exchange and Non-EU/EEA guest students

Please find the information at KUnet. You need your KU user name and password to sign in.

Course registration guideline


International Administrator

Ved spørgsmål om institutspecifikke udvekslingsaftaler, kan du kontakte
Caroline Gjellerod: tors-adm-international@hum.ku.dk


Kurser.ku.dk, undervisningstilmelding og undervisningsudbud

Ved spørgsmål om undervisnings- og eksamenstilmelding, kurser.ku.dk og undervisningsudbud kan du kontakte:

Vibeke Bach Andersen, vbacha@hum.ku.dk - mail foretrækkes med dit spørgsmål. Skriv altid fra din Alumni mail ved henvendelse til administration og vejledning.

Tlf. 35 32 43 89 mellem 10:00-12:00 (mandag, tirsdag, torsdag og fredag)

Servicemål i studievejledningen på ToRS (SLA)