05. marts 2015

Kim Frederichsen modtager EliteForsk rejsestipendie

Eliteforsk

Kim Frederichsen modtager et af årets EliteForsk-rejsestipendier på 200.000 kr., der gives til særligt talentfulde ph.d.-studerende. Pengene skal bruges til længerevarende studieophold i udlandet.

Ph.d.-studerende Kim Frederichsen beskæftiger sig med Den Kolde Krig, dvs. perioden 1945-1991 nationalt og internationalt. Mere specifikt arbejder han med Sovjetunionens rolle i Den Kolde Krig med særlig vægt på det kulturdiplomati, landet udøvede over for Danmark i perioden.

Internationalt er der gennem de sidste 10 år opstået et nyt interessefelt inden for Koldkrigsforskning. Det drejer sig om emnet Kulturens Kolde Krig, der bunder i en opfattelse af Den Kolde Krig som en international systemkonflikt. Grundet udviklingen af  våben med en stadig mere destruktiv kraft blev en direkte konfrontation mellem de to supermagter mere og mere usandsynlig, og konflikten måtte derfor udkæmpes med andre midler og på andre områder. Et af de centrale områder var kulturdiplomati (der i andre varianter også kendes som public diplomacy, propaganda, framing eller soft power), dvs. forsøget på at fremstille et positivt billede af sit eget land over for udenlandske offentligheder blandt andet ved hjælp af kulturelle indslag i de udenlandske offentligheders hjemlande. Kim Frederichsen skal undersøge hidtil ukendt sovejtisk og dansk kildemateriale om netop sovejetisk kulturdiplomati i Danmark.

Kim Frederichsen skal bruge EliteForsk-rejsestipendiet til et forskningsophold ved Davis Center for Russian and Eurasian Studies ved Harvard fra marts til juni i år, for at anvende de mikrofilmkopier af sovjetiske arkivalier, der opbevares på Lamont Library.
Læs mere om Kim Frederichsens på ufm.dk.

Prisoverrækkelsen blev afholdt  i Glyptotekets festsal torsdag d. 26. februar ved EliteForsk konferencen 2015. Ved festlighederne overrakte H.K.H. Kronprinsesse Mary og uddannelses- og forskningsminister Sophie Carsten Nielsen priserne. Læs mere og se billederne fra EliteForsk konferencen.

EliteForsk rejsestipendie-modtagere sammen med H.K.H. Kronprinsesse Mary og uddannelsesminister Sofie Carsten Nielsen ved EliteForsk konferencen.

EliteForsk-rejsestipendier

Et EliteForsk-rejsestipendium er på 200.000 kr. og skal bidrage til, at meget talentfulde ph.d.-studerende kan få længerevarende studieophold ved de allerbedste forskningsmiljøer i verden. Der uddeles op til 20 EliteForsk-rejsestipendier årligt.
Universiteter og øvrige ph.d.-gradsgivende institutioner har kunnet indstille et antal kandidater til rejsestipendierne. Institutionernes indstillinger vurderes af bestyrelsen for Det Frie Forskningsråd, der udvælger og indstiller de ph.d.-studerende til uddannelses- og forskningsministeren.
Læs mere om EliteForsk-priserne på ufm.d