20. august 2015

Til minde om Jens Nørgård-Sørensen

Den 7. august 2015 døde professor Jens Nørgård-Sørensen som følge af et pludseligt hjertestop. Jens blev 61 år. Vi bringer her de mindeord som er blevet skrevet om Jens.

 

Professor Jens Nørgård-Sørensen døde i fredags, som følge af et pludseligt hjertestop. Jens blev 61 år gammel. Med Jens’ alt for tidlige død har Københavns Universitet mistet en af sine store lingvister, og på ToRS har vi mistet en højt respekteret, åben og venlig kollega, som altid søgte positive løsninger.

Vi vil altid huske Jens for hans dybe faglige engagement i slaviske sprog og kultur og store indsats for at styrke studierne af Rusland og russisk sprog. Personligt skal jeg sent glemme, hvordan Jens begejstret fortalte om birkebarksbreve fra Middelalderen fundet i Novgorod ( se ToRS årbog 2009).

Indtil sin død varetog Jens mange vigtige opgaver, som følge af sine mange faglige kompetencer: redaktionsarbejde for internationale videnskabelige tidsskrifter, internationale samarbejder og ikke mindst et stort engagement inden for forskeruddannelse og PhD-skoler.

Vi står i dag med et stort tomrum efter Jens, som bliver svært at udfylde. Jens var netop blevet udnævnt som ordinær professor, og der var aftalt en tiltrædelsesforelæsning her i efteråret. Det bliver nu i stedet et mindearrangement.

Vi sender vores tanker og medfølelse til Jens’ tre børn og børnebørn, der inden for to år har mistet både en kærlig mor og far og bedsteforældre.

Æret være hans minde!

Ingolf Thuesen
Institutleder på Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier


 

Jens Nørgård-Sørensen, dr. phil. og professor, Fredensborg, er død alt for tidligt i en alder af 61 år. I sit mere end 30-årige virke på Københavns Universitet var Jens en central drivkraft, ikke kun på russiskfaget, men også som slavist og lingvist. Han nød stor national og international anseelse som forsker og formidler inden for felter som grammatikalisering, sproghistorie, sprogforandringsteorier og strukturel og funktionel grammatik og har en lang række publikationer bag sig inden for disse emner.

I sin egenskab af formand for Dansk Slavistforbund og chefredaktør for det internationalt anderkendte tidsskrift Scando-Slavica har Jens bidraget til at sætte fokus på slavistikken og russiskfaget.

Jens lagde som vejleder et stort arbejde i at hjælpe unge forskere frem i den akademiske verden og delte velvilligt ud af sine erfaringer med alt fra teoretisk lingvistik til fondsansøgninger.

Jens var en særdeles aktiv og afholdt underviser og en god kollega, der vil blive husket og savnet af tidligere og nuværende studerende og kolleger for sin eminente faglighed, sin store generøsitet og sit gode humør.

Vores tanker og dybeste medfølelse går til Jens' familie.

Mads Eskildsen, studielektor, og Sandra Lucas, adjunkt, på vegne af kolleger på Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier (ToRS), Københavns Universitet 


Udvalgte publikationer af Jens Nørgård-Sørensen