17. november 2016

ToRS Hvidbog om småfagene

ToRS har udarbejdet en hvidbog om de mange såkaldte småfag på instituttet. Hvidbogen afdækker de aktuelle uddannelsesøkonomiske tal på småfagene, men også de mange aktiviteter på deres uddannelser, deres forskningsprojekter og forskningsproduktion, samt populærformidling og andre typer impact uden for universitetet.

Småfagene på ToRS
– en hvidbog om små optag, gode uddannelser, store forskningsbidrag og strategisk nødvendig viden
Redigeret af Brian Arly Jacobsen og Tine Roesen
Københavns Universitet, 2016

Hvidbogen kan læses som e-pages her.

 

Indhold:

  4  Indledning
10  Eskimologi og arktiske studier
15  Indianske sprog og kulturer
20  Asien: Indologi
24  Asien: Koreastudier
28  Asien: Tibetologi
33  Asien: Moderne Indien og sydasienstudier
38  Sydøstasien: Thai og Indonesisk
42  Mellemøsten: Tyrkisk
45  Mellemøsten: Hebraisk
49  Mellemøsten: Persisk
52  Oldtidsfagene: Assyriologi
55  Oldtidsfagene: Nærorientalsk arkæologi
60  Oldtidsfagene: Ægyptologi
65  Østeuropa: Balkanstudier
70  Østeuropa: Polsk
74  Sydøsteuropa: Grækenlandsstudier
77  Uddybende information & links