Administration – Københavns Universitet

Forside > Om instituttet > Administration

Administration

ToRS administration omfatter tre hovedfunktioner, sekretariat, økonomi og studie. Hver funktion styres af en koordinator. 

Kordinatorlaget

Koordinatorerne er fuldmægtige der har som opgave at strukturere og aftale arbejdsfordeling i den tilknyttede TAP-gruppe med den ansvarlige ledelse (institut- og studieleder). Koordinatorerne tager sig af funktionens daglige drift.

Funktionslaget

Institutsekretariat:
Sekretariatet er modtagelse og ekspeditionsfunktion for ToRS på nær de funktioner som ligger i studieadministrationen. Til funktionen er knyttet et antal medarbejdere, som dels sikrer sig at ToRS opretholder en service for ansatte og studerende også på adresser uden for Snorresgade. Desuden er It- og grafikfunktioner knyttet til sekretariatet.

Økonomi:
Økonomifunktionen omfatter foruden budget og regnskab for ToRS også eksterne projekter. Denne del varetages af Økonomicenteret på Humanistisk Fakultet. Løn til DVIP og medhjælp varetages af ToRS.

Studieadministration:
Funktionen omfatter eksamens og specialeadministration, uddannelse, undervisningsplanlægning og studienævn.

Kandidatvejledning:
Der er ansat en  AC-medarbejder til varetagelse af kandidatvejledning, praktik og udslusning. Funktionen hører under studielederen. Herunder hører også drift og koordination af studievejledere og tutorer.

Kommunikation:
Funktionen  er først og fremmest kontakt til medier (presseservice), samt udgivelse af en årsrapport. Kommunikationsmedarbejderen refererer til institutlederen.