Eskimologi og Arktiske studier – Københavns Universitet

Forside > Om instituttet > Fag > Eskimologi og Arktiske...

Eskimologi og Arktiske studier

Eskimologi og Arktiske Studier handler om eskimoernes sprog, kultur og samfundsforhold, først og fremmest i Grønland men også i Canada, Alaska og Sibirien.

Faget omfatter inuits (eskimoernes) sprog, kultur, historie og samfundsforhold. Det er først og fremmest Grønland, der er i fokus, men inuits kultur i andre dele af Arktis (Canada, Alaska og Sibirien) indgår også. Eskimologi har til huse i et af de gamle pakhuse på Christianshavn. Det faglige miljø og studiemiljøet er karakteriseret ved stor kontakt og dialog mellem undervisere, forskere og studerende.

Forskningen

Forskningen omfatter tværvidenskabelige studier af inuits kultur- og samfundsforhold (Sibirien, Alaska, Canada, Grønland) med vægt på grønlandske kultur- og sprogstudier. Grønlandsforskningen har en særlig betydning som følge af Danmarks århundredlange og nære relation til Grønland. Læs mere om forskningen.

Uddannelser

Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier udbyder den eneste tværfaglige uddannelse i Danmark med speciale i arktiske kultur- og samfundsforhold: en bacheloruddannelse i Eskimologi og en kandidatuddannelse i Eskimologi . Bacheloruddannelsen giver desuden adgang til kandidatuddannelsen i Tværkulturelle studier.