Hebraisk – Københavns Universitet

Forside > Om instituttet > Fag > Hebraisk

Hebraisk

Faget hebraisk er det første mellemøstlige sprog der blev undervist i på Københavns Universitet. Som akademisk disciplin har Hebraisk sin oprindelse i teologi og den semitiske filologi.

I tidens løb har faget hebraisk udviklet sig til mere end et sprogligt og teologisk fagområde i retning af kulturelle, religiøse og samfundsvidenskabelige områder såsom moderne israelsk litteratur, poesi og prosa, jødiske sprog og kulturer, identitetsstudier og politologi.

Forskningen

Der forskes for tiden i moderne israelske forhold, f.eks. israelske kultur og medier, etnicitet og post-zionisme, samt i moderne og klassisk jødisk og hebræisk litteratur. Endvidere forskes der i islamiske-jødiske forhold, religiøse og etniske minoriteter i Israel, jødiske forhold i Vesten, i den arabiske verden og i Afrika. Læs mere om forskningen.

Uddannelser

I 2015 har studiet gennemgået en omfattende modernisering med henblik på oprettelsen af en ny uddannelse i hebraisk, jødiske og Israel studier. Denne modernisering af faget skal blandt andet føre til et stærkere samarbejde med andre sprog- og områdestudier som fx Mellemøstens historie, minoritets- og religionsstudier.

Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier udbyder en bacheloruddannelse i Mellemøstens Sprog og Samfund (hebraisk) samt kandidatuddannelsen Mellemøstens sprog & samfund (hebraisk) . Bacheloruddannelsen giver desuden adgang til kandidatuddannelsen i Tværkulturelle studier.