Indologi – Københavns Universitet

Forside > Om instituttet > Fag > Indologi

Indologi

Indologi dækker studiet af det klassiske Indien, de klassiske sprog Sanskrit og Pāli samt klassisk indisk litteratur, kultur, historie og samfund

Forskningen

Forskningen i Indologi fokuserer på Indiens videnskabelige og medicinske historie samt religiøse traditioner, heriblandt yoga og tantrisme såvel som studiet af manuskripter.
Læs mere om forskningen i Indologi på Centre for the Study of Indian Science (CSIS).

Uddannelser

I uddannelsen lægges der vægt på sprogtilegnelse som grundlag for forståelsen af indisk historie og kultur.

BEMÆRK:

Der er ikke længere optag på Indologi, da BA- og KA-uddannelserne er nedlagt.
For indskrevne studerende er uddannelsen beskrevet på uddannelsessiderne på KUnet:

Der udbydes fortsat Tilvalg i Indologi (BA).

For yderligere information kan du kontakte studievejledningen på instituttet