Arbejdsmiljøgrupperne

Arbejdsleder

  • Tim Møller Jørgensen, institutadministrator

Arbejdsmiljørepræsentanter

  • Frank Sejersen, lektor (på Strandgade)
  • Stine Simonsen Puri, post.doc
  • Peter Helge Christiansen (TAP)

Arbejdsmiljørepræsentanternes primære arbejdsopgaver:

  • Rådgivning af ledelsen i arbejdsmiljøspørgsmål
  • Prioritering og udarbejdelse af handleplaner i APV (Arbejdspladsvurdering) og de årlige trivsels- og tilfredshedsmålinger
  • Deltage i planlægning og vurdering af konsekvenser ved omlægninger og byggesager
  • Kontrol med arbejdsmiljøet i hverdagen.
  • Medvirke til at anmelde ulykker og analysere årsager til arbejdsulykker samt forebyggelse af skader
  • Informere medarbejderne om arbejdsmiljøet på arbejdspladsen