Forskningsudvalg

Forskningsudvalget på ToRS afholder to møder pr. semester, desuden mødes forskningsudvalgets forretningsudvalg derudover, hvis det er nødvendigt.

Medlemmer

Formand

 • Lars Højer, viceinstitutleder

VIP

 • Andreas Bandak, adjunkt
 • Trine Brox, lektor
 • Jørgen Delman, professor
 • Frederik Hagen, professor
 • Marianne Hedegaard, ph.d.-studerende
 • Pernille Friis Jensen, ph.d.-studerende (på barsel)
 • Anne Jörgensen Lindahl, ph.d.-studerende (barselsvikar)
 • Catharina Raudvere, professor
 • Kim Ryholt, professor
 • Jakob Skovgaard-Petersen, professor
 • Jørgen Bæk Simonsen, lektor
 • Krzysztof Stala, lektor
 • Margit Warburg, professor
 • Ken Zysk, professor

Sekretær

 • Charlott Hoffmann Jensen, specialkonsulent

Forskningsudvalgets forretningsudvalg

 • Andreas Bandak, adjunkt
 • Jørgen Delman, professor
 • Lars Højer, viceinstitutleder
 • Margit Warburg, professor

Kommissorium:

 • Diskutere og kommentere forskningsmæssige udspil, der kommer fra fakultetet, KU’s centraladministration, ministeriet o.a.
 • Diskutere og kommentere forskningsmæssige udspil og idéer fra forskningsudvalgsmedlemmer eller fra instituttets ledelse og ansatte, f.eks. til forskningsmæssige strategier og større kollektive projekter, centre og tænketanke.
 • Diskussion af relevante emner inden for ph.d.-området, herunder ph.d.-studerendes trivsel.
 • Udformning af retningslinjer for håndtering af gæsteforskere, adjungerede professorer og lignende.
 • Udvikling og tilrettelæggelse af interne reviewprocesser for kollektive forskningsansøgninger.
 • Tilrettelæggelse af forskningens dag på instituttet hvert tredje semester samt eventuelt andre arrangementer.

 Se den fulde tekst for kommissoriet her.