Strategisk udvalg

Strategisk udvalg arbejder med ToRS’ strategier og kommer med indspil til ledelsen.

Medlemmer af udvalget

Ledelsen

 • Annika Hvithamar, institutleder (i-leder)
 • Jesper Nielsen, viceinstitutleder for uddannelse (VILU)
 • Trine Brox, viceinstitutleder for forskning (VILF)
 • Tim Møller Jørgensen, administrationschef (AC)

VIP

 • Anna Helena Alexandra Krakus, tenure track adjunkt
 • Brian Arly Jacobsen, lektor
 • Joakim Parslow, tenure track adjunkt
 • Marie Højlund Roesgaard, lektor
 • Tobias Richter, lektor

Studenterrepræsentant

 • Lucas Emil Zukunft (studienævnsformand)

TAP 

 • Casper Wichmann, koordinator ThinkChina
 • Tippe Eisner, koordinator KulturKurser

Sekretær

 • Tippe Eisner

Kommissorium

 • Rådgive institutledelsen i spørgsmål relateret til udarbejdelse og implementering af instituttets mål- og handleplaner
 • Indgå i arbejdsgrupper i forhold til projekter i forbindelse med udførelse af instituttets handleplaner
 • Foreslå og diskutere nye strategiske tiltag indenfor forskning og undervisning, men i særdeleshed indenfor formidling, internt på instituttet og særligt i samarbejde med eksterne samarbejdspartnere, herunder initiativer ifm. bl.a. KulturKurser, mediekontakter, myndighedsbetjening, brobygningsindsatser samt aftagerpanelet
 • Strategisk udvalg kan nedsætte underudvalg også med inddragelse af medarbejdere, som ikke er medlemmer af strategisk udvalg

 Se den fulde tekst for kommissoriet