Strategisk udvalg

Strategisk udvalg arbejder med ToRS strategier og kommer med indspil til ledelsen.

Medlemmer af udvalget

Fra ledelsen

 • Annika Hvithamar, studieleder
 • Tine Roesen, vicestudieleder
 • Ingolf Thuesen, institutleder
 • Lars Højer, viceinstitutleder

TAP

 • Charlott Hoffmann Jensen, AC-TAP
 • Maria Munnecke, AC-TAP
 • Tippe Eisner, AC-TAP

VIP

 • Birgitte Schepelern Johansen, lektor
 • Jakob Skovgaard-Petersen, professor
 • Marie Højlund Roesgaard, lektor
 • Rasmus Christian Elling, lektor
 • Tea Sindbæk Andersen, adjunkt

Sekretær

 • Tippe Eisner, AC-TAP

Kommissorium

 • Diskutere og kommentere ledelsens strategiske udspil
 • Diskutere og vejlede ledelsen i forhold til strategiske udspil fra fakultetet, KU’s centrale administration, ministeriet o.a.
 • Komme med forslag til og diskutere strategiske satsningsområder indenfor instituttets forsknings- og uddannelsesområder samt omverdensrelationer, herunder:
  1. a) Diskutere instituttets udkast til kommende profilpapirer og komme med eventuelle ændringsforslag til ledelsen/ arbejdsgruppen
  2. b) Diskutere instituttets udkast til ”mål og strategier”, prioritere disse og foreslå personer, fag etc der skal have ansvaret for at føre dem ud i livet
 • Foreslå og diskutere nye strategiske tiltag indenfor forskning, undervisning og formidling, herunder eksterne samarbejdspartnere