Rune Christoffer Bech Dragsdahl

Rune Christoffer Bech Dragsdahl

Ph.d. stipendiat

Tematiske interesser
Globalisering, investering, iværksætteri. Mad, landbrug, miljø, forbrug. Kaste, klasse, politik.

Regionale interesser
Indien, Østafrika, Latinamerika.

Nuværende forskning

Mit ph.d.-projekt er en feltarbejdsbaseret udforskning af indiske iværksættere engageret i at leje landbrugsjord til at dyrke bælgprodukter og indiske handelsfolk engageret i at handle med bælgfrugter i Mozambique og Etiopien.

Formålet med projektet er at forstå de nye Syd-Syd-forbindelser, som skabes gennem bælgfrugter og bælgfrugters rolle i at mediere disse forbindelser. Projektets titel på engelsk, 'Indian pulses', spiller på den dobbelte betydning af 'pulses' på engelsk, eftersom formålet er at udforske indiske impulser (pulses) ved at studere bælgfrugter (pulses).

Projekter er et selvstændigt udviklet eksplorative forskningsprojekt, som er en del af det internationale, tværfaglige forskningsprojekt, Emerging Worlds: Ethnographic Explorations of New South-South Connections, som finder sted på Centre for Global South Asian Studies ved Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier (ToRS) ved Københavns Universitet fra 2014 til 2018.

ID: 40092808