Ph.d. – Københavns Universitet

Forside > Ph.d.

Astrid Krabbe Trolle

Astrid Krabbe Trolle

Ph.d. stipendiat, Ekstern lektor

Mit ph.d.-projekt handler om kristne filippinske migranter i Danmark. Jeg undersøger, hvordan generation (kohorte og social alder), klasse og køn påvirker migranters religiøse engagement og værdier. 

Primære forskningsområder

- Religion og migration

- Kristne filippinske migranter i Danmark

- Danskernes holdning til religion og folkekirke 

- Religion og køn

 

Undervisnings- og vejledningsområder

- Religionssociologiske teorier og metoder

- Religion og migration

- Sekularisering og individualisering

- Religion og køn

Aktuel forskning

Ph.d.-projekt: The Sociology of Morality: Catholic Faith and Generational Values among Filipino Migrants in Denmark

Tidsperiode: 1. september 2015 - 31. august 2018

Vejleder: Professor Margit Warburg

ID: 40448390