Astrid Krabbe Trolle

Astrid Krabbe Trolle

Ph.d. stipendiat, Ekstern lektor

Mit ph.d.-projekt handler om kristne filippinske migranter i Danmark. Jeg undersøger, hvordan generation og alder aktiveres på forskellige måder i det katolske filippinske miljø i København. Generelt spiller moral, tid og ideer om religiøs kontinuitet en stor rolle for de sociale dynamikker, og jeg argumenterer for, at religionssociologiske studier kan analysere moral på en mere systematisk måde, der kan give nye indsigter i spændinger internt i de religiøse migrantmiljøer. 

Primære forskningsområder

- Religion og migration

- Kristne filippinske migranter i Danmark

- Danskernes holdning til religion og folkekirke 

- Religion og køn

 

Undervisnings- og vejledningsområder

- Religionssociologiske teorier og metoder

- Religion og migration

- Sekularisering og individualisering

- Religion og køn

Aktuel forskning

Ph.d.-projekt: The Sociology of Morality: Catholic Faith and Generational Values among Filipino Migrants in Denmark

Tidsperiode: 1. september 2015 - 31. august 2018

Vejleder: Professor Margit Warburg

ID: 40448390