Ph.d. – Københavns Universitet

Forside > Ph.d.

Pernille Friis Jensen

Pernille Friis Jensen

Ph.d. stipendiat

Aktuel forskning


Aktuel forskning: Kvinder og moskéer

I mit ph.d.-projekt stiller jeg skarpt på moskeer set gennem kvinders øjne. Projektet undersøger kvinders oplevelser af moskeer, og rejser spørgsmål om tro, religiøs praksis, køn og ligestilling for at belyse kvinders tilstedeværelse i og brug af moskeer. Hensigten er at nuancere eksisterende viden og bidrage med nye indsigter om moskeer i Danmark. Undersøgelsen bygger primært på interview med kvindelige moskébrugere, suppleret af observationer, samtaler med moskebestyrelser og dokumentanalyse.


Projektet er en del af det fælles forskningsprojekt ’Power of the Mosques', hvis hovedformål er at undersøge de komplekse sociale dynamikker, der kendetegner moskeerne i Danmark i dag. Forskningsprojektet er finansieret af Det Frie Forskningsråd for Kultur og Kommunikation og løber i perioden 2017-2020.

Projektetleder for 'Power of the Mosques', lektor Brian Arly Jacobsen, er vejleder på mit ph.d.-projekt. 

 

Undervisnings- og vejledningsområder

  • Religionssociologiske teorier
  • Kvalitative metoder i religionssociologien
  • Religion og køn
  • Islam i Danmark
  • Minoriteter, religion og samfund
  • Religiøse organisationer

ID: 182570024