Maria Lindebæk Lyngsøe

Maria Lindebæk Lyngsøe

Ph.d. stipendiat

Aktuel forskning

Som en del af projektet Rearticulating Islam financieret af VELUX FONDEN arbejder jeg med ph.d.-projektet 'Muslim Women's Islamic Educational Activities'. Rearticulating Islam ledes af Simon Stjernholm, som også er vejleder på mit ph.d.-projekt.
Se også: https://ccrs.ku.dk/research/centres-and-projects/rearticulating-islam-a-new-generation-of-muslim-religious-leaders/ 

Mit forskningsprojekt løber fra april 2019 til maj 2022.

Projektet 'Muslim Women's Islamic Educational Activities' fokuserer på islamiske undervisningsaktiviteter i Danmark og har særligt fokus på muslimske kvinders engagement i disse. Min forskning baserer sig primært på interviews med kvinder, der aktivt søger og formidler islamisk viden, samt på observationer af islamisk undervisning, som den foregår i et væld af forskellige sammenhænge fra større konferencer, over ugentlig holdundervisning til private studiegrupper. 

Centralt i min forskning er, at fokus ligger på individer og grupper frem for på institutioner såsom moskeer, selvom mange aktiviteter finder sted i moskeer eller lignende institutioner. Metodisk har jeg således valgt et bottom-up-perspektiv.
På baggrund af interviews, observationer og logbogs-notater fra enkelte kvinder undersøger jeg de forskellige ruter, kvinderne følger, når de engagerer sig i islamisk viden som enten lærere eller elever – eller begge dele.  
Jeg kigger også på, hvordan viden produceres diskursivt og performativt i de forskellige undervisningssammenhænge. Jeg undersøger, hvordan kvinderne relaterer sig til islamisk viden og til det at søge viden, og hvad det betyder for kvindernes individuelle og kollektive identitets-formation at søge og formidle islamisk viden. Herunder ser jeg også på spørgsmålet om autoritet og mulige autoritets-positioner. 

Se også: https://www.religion.dk/forsker-undersoger-muslimske-kvinders-engagement-i-islamisk-undervisning

ID: 216415823