Valeria Guerrieri

Valeria Guerrieri

Ekstern lektor

Short Bio

Cand.scient.pol. (LUISS, Rom/Aarhus Universitet)
Forskningsområder:

 • Energigeografier: energi landskaber; energy frontiers; kortlægning; unbuilt environments;
 • Energi og udvindingsindustri: CSR; bæredytighed og virksomheder; storskalaprojekter; infrastruktur; capacity building; olie og gasudvinding  i Arktis. 
 • Kommunikation: diskursanalyse; narrativer; kritisk diskursanalyse; virksomhedskommunikation
 • Temporalitet: håb; forventninger; resource affect; futurities; scenario building; tidspolitik 
 • Nationalisme: teknologisk nationalisme; det nationale rum; petronation; grænser; kartografi
 • Oprindelige folk: Inuit; First Nations; jordrettigheder og jordbrug; indigenous politics; deltagelse
 • Canada: Arktis; Northwest Territories; Mackenzie Valley; Mackenzie Gas Project; Canadisk oliehistorie 


PhD Projektbeskrivelse

Not there and (not) yet. The spatio-temporal politics of oil and gas development in the Canadian North. (1.9.15-31.8.18)

Not there and (not) yet er et ph.d. forskningsprojekt, der har til formål at undersøge den indflydelse energiudviklingen har haft på forhandlingen af steder, identiteter og (magt)relationer i Canada i de sidste 50 år med Arktis som det større komparative perspektiv. 

The Productive Power of the Pipeline ønsker at bidrage til den debat om energi- og storskalaprojekter, der i stigende grad ligeledes er blevet relevant for Danmark grundet Grønlands engagement i disse projekter. Interessen skyldes blandt andet de forestillede muligheder og risici i den arktiske region og de dertil knyttede spørgsmål om ansvar ved ressourceudvinding. Den arktiske region, gennemkrydset af olie- og gasrørledninger, er et væsentligt element i en svær og stadig pågående regionsdannelsesproces, der udspiller sig mellem adskillelige grupper af aktører herunder industrier, indfødte folk, investorer, miljøorganisationer og regeringer. Alle disse aktører er langt fra adskilt fra hinanden, men i stigende grad tvunget til at interagere og forhandle for at kunne navigere gennem det udfordrende geopolitiske landskab af magtbalancer og asymmetrier, som fremkommer i Arktis som en ressourceregion.

Projektets mål er at fremkomme med et nyskabende studie af ’storskala geografier’ (’extractive geographies’) set igennem rørledninger, industrisamfundets navlestreng (Klevemann, 2003), som gennemskærer og forbinder en stor gruppe af vidt forskellige positionerede folk, steder og interesser.

 

Nøgleord: rørledninger; energy geographies; Canada; olie og gas; energiudvikling; rum og sted; håb; temporal politics; energopolitics; nationalisme; diskursanalyse

Undervisnings- og vejledningsområder

 • Arctic Politics
 • Energy Politics
 • Diskursanalyse 
 • Foucault: governmentality, magt og viden
 • Visuel Antropologi, filmanalyse  


Hovedkurser:

- Arktis som Region (Forår 2016), Eskimologi og Arktiske Studier, KU
- Det Moderne Grønland (Efterår 2016), Eskimologi og Arktiske Studier, KU 

Andre:
-Kultur og Samfundanalyse, Tutorial (Efterår 2015; 2016, 2017), ToRS, KU
-Inuit Kultur og Samfund (Efterår 2015), Eskimologi og Arktiske Studier, KU
-Eskimologisk Teori og Metode (Efterår 2015; Forår og Efterår 2016, Efterår 2017), Eskimologi og Arktiske Studier, KU
-Videnskabsteori (Forår 2017), Eskimologi og Arktiske Studier, KU 

 
VEJLEDNING

- BA Projekt, August 2017, Søs Niviak Bøcher, Eskimologi og Arktiske Studier, KU
- 2016, Arktis som Region: mindre vejledning af tre BA studerendes opgaver (emner: ressourceudvinding, diskursanalyse, migration)   

ID: 143258697