I praktik som tilvalg

Som BA-tilvalgsstuderende har du mulighed for at komme i praktik i et tilvalgsmodul på Komparative Kulturstudier.

Faget anbefaler, at du forinden praktikforløbet har aflagt eksamen i et andet tilvalgskursus på Komparative Kulturstudier eller andet kursus med fokus på kulturanalytiske problematikker, for at du kan have tilegnet dig tilstrækkelige kulturanalytiske kompetencer - eller at du parallelt med praktikken følger undervisningen i et sådan kursus.

Mål med praktikforløb

Målet med praktikforløbet er, at du opnår kompetencer i at:

  • beskrive praktiskstedets organisation og arbejdsområde samt din egen rolle og dit praktikarbejde
  • diskutere praktikstedets aktiviteter inden for en kulturanalytisk ramme af enten oplevelsesøkonomi, kulturmøder eller kulturforskelle i en lokal eller global kontekst samt reflektere over eventuelle etiske problemstillinger.
  • reflektere ovenstående beskrivelser og diskussioner i forhold til litteraturen på pensum.

Praktikopholdet skal svare minimum til 4 ugers fuldtidsarbejde (37 timer ugentligt), men tiden kan fordeles over flere måneder eller semestre.

Praktikrapporten skal være på max. 10 sider, og du kan vælge mellem en eksamensform med enten ekstern censur og 7-trins-skalaen eller intern censur og bestået/ikke bestået.

Læs mere på KUnet »

Har du ikke adgang til KUnet så kontakt AC-vejleder Dorthe Horvath Horup, Tlf. 51 30 36 15, email: horvath@hum.ku.dk, for yderligere oplysninger.