Ansatte – Københavns Universitet

Forside > Ansatte

Marie Højlund Roesgaard

Marie Højlund Roesgaard

Lektor

Aktuel forskning

Uddannelsessystemet i Japan, herunder især emner der vedrører reform, globalisering og "moral education" en art "borgerlære", men med en moralsk dimension. Tidligere har jeg også arbejdet med private "efter-skole skoler", der tilbyder lektiehjælp, fritidsordning og eksamensforberedelse. Disse er analyseret i forhold til deres betydning for den japanske lovgivnings krav om lige adgang til uddannelserne, skolens muligheder for at fungere og i relation til deres selvopfattelse og udviklingsmuligheder.

Desuden arbejdes mere generelt med emner der berører opfattelsen af "den anden", social organisation og begrebet "orden" på individuelt og samfundsmæssigt niveau.

Primære forskningsområder

Japans moderne samfund generelt, politik, uddannelse og populærkultur i særdeleshed.

Undervisnings- og vejledningsområder

Jeg underviser i emner der vedrører det moderne japanske samfund og kultur, generelle kurser af mere teoretisk karakter, samt i japansk sprog og oversættelsen til dansk.

Jeg vejleder især opgaver og specialer om moderne samfundsrelaterede emner og moderne populærkultur i Japan. Vejledningen foregår normalt individuelt, hvor jeg typisk giver feedback på udkast, men vejledningen kan også forme sig som diskussioner om centrale emner og problemstillinger. Jeg vejleder både i forhold til indhold og i forhold til sprog og formalia.

ID: 9456