Det frie Forskningsråd – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Forside > Forskning > Forskningsstøtte > Det frie Forskningsråd

Det Frie Forskningsråd efterår 2017 - forår 2018

Det Frie Forskningsråds opslag for efteråret 2017-foråret 2018 er nu kommet, se opslaget her. Deadline for ansøgninger til FKK i foråret er 3. oktober kl. 16:00, mens deadline for FSE er 28. september kl. 16:00. Bemærk at deadline for International post doc er 1. november for alle råd.

Der kan søges til følgende til efterårets deadlines: International post doc, forskningsprojekt 1 (NB! nyt i FKK), forskningsprojekt 2 samt tidsskriftsstøtte. For FSE er der yderligere mulighed for forskningsophold i udlandet.

Interne frister på ToRS:

Onsdag 9. august 2017: Ønsker du husningstilsagn fra ToRS skal du sende en mail til charlott@hum.ku.dk senest onsdag d. 9. august vedhæftet et udfyldt bemandingsskema, skema om akademisk ansættelsesforløb for hver af de navngivne projektdeltagere, der ikke i forvejen er ansat på KU, samt max 1 sides projektbeskrivelse. Du kan også finde skemaerne i højreboksen Blanketter her på siden. I selve mailen skal fremgå hvad du søger (International post doc, forskningsprojekt 1 eller 2). Bemærk at ansøgere til international post doc kun skal søge om husningstilsagn hvis man ønsker at tilbringe op til 6 måneder på ToRS.

NB! søger du forskningsprojekt 1 eller 2 som projektleder skal eventuel nedsat eller udskudt undervisningsforpligtelse i projektforløbet aftales med institutleder INDEN der søges husningstilsagn til projektet.

Vedr. medfinanisering til postdoc forløb: Grundet besparelser på KU
kan der IKKE søges om medfinansiering fra instituttet i forbindelse med postdoc
ansøgninger.

Ansøgninger om husningstilsagn behandles herefter af ledelsen, hvorefter svar returneres af forskningskonsulent Charlott Hoffmann Jensen.

Mandag 21. august 2017: Frist for indsendelse af forbehandlingsskema til budget. Find skemaet i højreboksen Blanketter her på siden. Skemaet indsendes til Charlott Hoffmann Jensen på charlott@hum.ku.dk, som også kan hjælpe med sparring ift budgetlægning.

Du kan også hente hjælp til budgetlægning på fakultetets forskerstøtteenheds hjemmeside: værktøjskasse (NB! kræver login på KUnet).

Andre relevante informationer:

Informationsmøde for DFF ansøgere: Eventuelle møder meldes ud så snart de er kendte.

Peer review: På ToRS tilbydes intern peer review af ansøgninger til kollektive projekter. Peer review vil være af 1-2 kolleger, som har erfaring med at tiltrække bevillinger og/ eller erfaring med vurdering af ansøgninger. Som ansøger vil du modtage en mail fra Charlott Hoffmann Jensen om dette med besked om interne deadlines etc.

Intern forhåndsgodkendelse af evt. Ph.d.-studerende:
Hvis der indgår ph.d.-projekter med navngivne stipendiater, skal projektlederen sikre sig, at a) disse potentielle stipendiater ved ansøgningstidspunktet har færdiggjort uddannelsen, herunder modtaget en tilfredsstillende specialekarakter, b) der foreligger en af den potentielle stipendiat udarbejdet fyldestgørende projektbeskrivelse på 1-2 sider, samt c) den potentielle stipendiat gøres opmærksom på, at indskrivning og ansættelse som ph.d.-studerende forudsætter efterfølgende godkendelse hos ph.d.-skoleleder af en udvidet projektbeskrivelse, der lever op til normale kvalitetskriterier.